ZESPÓŁ  SZKÓŁ NR 3   / rok szkolny  2019/2020

data/godzina

Klasy / miejsce

 Temat spotkania

miesiąc

środa

godzina

WRZESIEŃ

11.09

17.00

klasy I  - sala gimnastyczna
               potem w  salach lekc.   

spotkanie z dyrektorem, pedagogiem, wychowawcami

17.30

pozostałe klasy               

zebrania z rodzicami

18.30

przedstawiciele  trójek  klasowych

zebranie z dyrektorem
wybór  Rady Rodziców

LISTOPAD

20.11

17.30

wszystkie klasy                                   

dzień otwarty
zagrożenia oceną niedostateczną

STYCZEŃ

 

08.01

 

17.30

wszystkie klasy           

śródroczne  zebranie z rodzicami

18.00

przedstawiciele RR

zebranie Rady Rodziców

MARZEC

 

18.03

 

17.30 

wszystkie klasy                                                    

zebrania z rodzicami
i dzień otwarty
zagrożenia oceną niedostateczną
  w klasach IV - regulamin matur

18.00

przedstawiciele RR

zebranie Rady Rodziców

KWIECIEŃ

22.04

17.30

Klasy III / udające się na praktyki                              
                
              

zebrania z rodzicami
zagrożenia oceną niedostateczną

regulamin praktyk

MAJ

 

 

 

 

20.05

 

 

17.30  

18.00

klasy I i II  - zebrania  

dzień otwarty - wszystkie klasy  

zebrania z rodzicami i dzień otwarty /zagrożenia oceną niedostateczną

18.00

przedstawiciele RR

zebranie Rady Rodziców

Spotkania i rozmowy  indywidualne odbywają się w ciągu całego roku szkolnego - w miarę potrzeb.