ZESPÓŁ  SZKÓŁ NR 3   / rok szkolny  2018/2019

data/godzina

Klasy / miejsce

 Temat spotkania

miesiąc

środa

godzina

WRZESIEŃ

12.09

17.00

klasy I  - Hol  parter
                potem w  salach z  
                wychowawcą           

spotkanie z dyrektorem, pedagogiem, wychowawcami

17.30

pozostałe klasy   / wg grafiku              

zebrania rodziców

18.30

przedstawiciele  trójek  klasowych,
wybór  Rady Rodziców

zebranie z dyrektorem

LISTOPAD

21.11

17.30

wszystkie klasy                                   

dzień otwarty
zagrożenia oceną niedostateczną

STYCZEŃ

09.01

17.30

wszystkie klasy  / wg grafiku               

śródroczne  zebrania rodziców

MARZEC

20.03

17.30 

wszystkie klasy  / wg grafiku                                                   

dzień otwarty
zagrożenia oceną niedostateczną
 
w klasach IV,
regulamin matur

KWIECIEŃ

17.04

17.30

Klasy III -  udające się na praktyki                              
                   
/ wg grafiku               

zebrania rodziców
zagrożenia oceną niedostateczną

w klasach III,
regulamin praktyk

MAJ

22.05

17.30  

wszystkie klasy   / wg grafiku     

dzień otwarty
 zagrożenia oceną niedostateczną

w klasach I - II

Spotkania i rozmowy  indywidualne odbywają się w przeciągu całego roku szkolnego w miarę potrzeb.