DZIEŃ OTWARTY >>> 

Informacja nr 1

Wnioski o przyjęcie do szkoły przyjmowane będą od 11 maja od godz. 8.00 do 23 czerwca do godz. 15.00.

 

Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie przeprowadza rekrutację absolwentów szkoły podstawowej do niżej wymienionych klas pierwszych. 

Typ szkoły Zawód
(kliknij - informacja)
Język wiodący Liczba oddziałów Okres nauki
Technikum Ekonomiczne nr 8 Technik rachunkowości >>> język angielski 2 5 lat
Technik ekonomista >>> język angielski 1 5 lat
Technik reklamy>>> język angielski 1 5 lat

 

Przedmioty rozszerzone w poszczególnych oddziałach.

Klasa

Zawód

Przedmioty rozszerzone

1A

Technik rachunkowości

język angielski

1B

Technik rachunkowości

język angielski

1C

Technik ekonomista

język angielski

1D

Technik reklamy

geografia

 

W postępowaniu rekrutacyjnym punkty przyznawane są za przedmioty:

Zawód Przedmioty główne Przedmiot dodatkowy

Technik ekonomista 

Technik rachunkowości

język polski

matematyka

język angielski

informatyka
Technik reklamy plastyka

 

Tu warto zajrzeć:

Regulamin rekrutacji >>>

Harmonogram rekrutacji >>>

Dzień otwarty >>>