Innowacja  -  „Przedsiębiorca na rynku wewnętrznym  w Unii Europejskiej”

Od roku szkolnego 2016/2017 prowadzimy w naszej szkole planujemy innowację w zawodzie technik ekonomista. Innowacja obejmuje  klasy I - III i ma wymiar  1 godziny 
w każdej klasie w całym cyklu nauczania. Innowacja ta jest skorelowana z przedmiotem teoretycznym, prowadzonym w klasach I-III „Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej”, a jej tytuł
 to „Przedsiębiorca na rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej”. Innowacyjność zajęć polega na tym, że będą one prowadzone w formie zajęć praktycznych: różnego rodzaju spotkań, seminariów, warsztatów lub wycieczek programowych do instytucji, zajmujących się tematyką unijną.