Godziny urzędowanie sekretariatów:

Sekretariat Dyrektora        8:30 - 15:30

Sekretariat uczniowski       8:30 - 15:30

 

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej / świadectwa

Nr konta i dane do przelewu:

08 1030 1508 0000 0005 5091 2007

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów
Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa

Wzory dokumentów do pobrania: 

  1. Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu  >>>