Pedagog szkolny

KOMUNIKAT (01.09.2017r.)

Drodzy Uczniowie klas I

Uczniowie klas pierwszych, którzy posiadają orzeczenia, opinie psychologiczne z poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni specjalistycznych proszeni są o dostarczenie niniejszych dokumentów do pedagoga szkolnego do dnia 08.09.2017 r. w związku z koniecznością zaplanowania wsparcia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Proszę o dostarczenie kopii dokumentów wraz z oryginałami (tylko do wglądu) w związku z koniecznością potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem.

Stypendium szkolne

W roku szkolnym 2017/2018 istnieje możliwość uzyskania przez uczniów pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego przyznawanego przez Urząd m.st. Warszawy. Podstawowe kryteria przyznawania stypendium:
a) zamieszkanie ucznia na terenie Warszawy 
b) miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia za miesiąc sierpień nie może być większa niż 514 zł 
Stypendium socjalne wypłacane jest tylko i wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków obejmujących zakupy związane z realizacją obowiązku kształcenia.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym osobiście lub tel. (22 844 75 14 w. 20) do dnia 08.09.2017 r. 
Wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania (do pobrania)Oświadczenie o dochodach (do pobrania)

--------------------------------------------------------------------------------------

Pedagog szkolny zapewnia:

  • indywidualny kontakt z uczniem, rodzicem, wychowawcą
  • rozmowę
  • wysłuchanie
  • wsparcie
  • poradnictwo

Gdy pojawiają się kłopoty istotne jest, aby zacząć nad nimi pracować i by nie być wtedy samemu.

Jeśli więc korzystamy z czyjejś pomocy, wiedzy, wsparcia, to nie dlatego, że jesteśmy słabi, ale dlatego, że jesteśmy  mądrzy.

 


Zapraszam:

Poniedziałek

10.00 - 14.00

Wtorek

10.00 - 14.00

Środa

10.00 - 14.00

Czwartek

10.00 - 13.00

 

 

 

 

Anna Kunkiewicz

(pedagog)

tel. 22/844-75-17 w.20