rok szkolny 2018/19

Dyrektor szkoły    dr Małgorzata Plichcińska wychowanie fizyczne 
                  

Kosewski Krzysztof – wicedyrektor, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Berliński Roman - język angielski - wychowawca klasy 2 B

Bogusławska Lilianna - plastyka , przedmioty zawodowe reklamowe

Chamczyk Barbara – języki: angielski, hiszpański, wychowawca klasy 1 C  

Górecki Paweł - język rosyjski, język hiszpański,  biblioteka

Grzegorczyk Beata - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1 A

Kaczyńska Anna  - przedmioty zawodowe, wychowawca klasy 2 D

Kalinowski Piotr - geografia, biologia - wychowawca klasy 4 R

Kasjaniuk Marcin - wiedza o społeczeństwie

Klimek Paulina - fizyka

Kowalczyk Dorota - język angielski  - wychowawca klasy 1 B

Kowalska Ewa - biologia

Krzymowski Piotr - język angielski

Kudełka Krzysztof – przedmioty zawodowe, wychowawca klasy 1 H

Kunkiewicza Anna -  pedagog

Łażewska Dorota - katecheta

Łępicka Danuta - matematyka

Majewska Grażyna - język niemiecki

Makolądra Rafał - przedmioty zawodowe reklamowe / grafika komputerowa

Michałowski Krzysztof - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1 E

Mikłus Ewa – przedmioty zawodowe  - wychowawca klasy 4 E

Mikołajczyk Katarzyna - geografia

Mikulska Bogusława - informatyka

Mrzygłód - Piszek Jolanta –  wok, filozofia, historia

Orłowska Beata – przedmioty zawodowe , wychowawca klasy 2 A

Paśnicka Agnieszka - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Rogowska-Oktaba Halina, przedmioty zawodowe, wychowawca klasy 1 G

Rokita Mariusz - wychowanie fizyczne

Spytek Tomasz - język polski, wychowawca klasy 1 D

Suwalska Arleta - język angielski

Ulman Ewa – historia, wos, wychowawca klasy 3 R

Wiącek Katarzyna – chemia, fizyka, matematyka,  wychowawca klasy 3 E

Wichrowska Iwona - pedagog

Widawska Joanna - język polski  - wychowawca klasy 2 C

Wierzbicka Jolanta - przedmioty zawodowe ekonomiczne, wychowawca klasy 1 F

Wojtczuk Małgorzata - podstawy przedsiębiorczości

Wysocki Ryszard - przedmioty zawodowe reklamowe / grafika komputerowa