rok szkolny 2018/19

Dyrektor szkoły    dr Małgorzata Plichcińska wychowanie fizyczne 
                  

Kosewski Krzysztof – kierownik szkolenia praktycznego, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Berliński Roman - język angielski - wychowawca klasy 1B

Chamczyk Barbara – języki: angielski, hiszpański   

Górecki Paweł - język rosyjski,  biblioteka

Grzegorczyk Beata - wychowanie fizyczne

Kaczyńska Anna  - przedmioty zawodowe, wychowawca klasy 1D

Kalinowski Piotr - geografia, biologia - wychowawca klasy 3R

Kowalczyk Dorota - język angielski  - wychowawca klasy 4E

Krzymowski Piotr - język angielski

Kudełka Krzysztof – przedmioty zawodowe

Kunkiewicza Anna -  pedagog

Łażewska Dorota - katecheta

Łępicka Danuta - matematyka

Makolądra Rafał - przedmioty zawodowe / grafika komputerowa

Michałowski Krzysztof - wychowanie fizyczne

Mikłus Ewa – przedmioty zawodowe  - wychowawca klasy 3E

Mrzygłód - Piszek Jolanta – język polski,  wok,

Orłowska Beata – przedmioty zawodowe , wychowawca klasy 1A

Rogowska-Oktaba Halina, przedmioty zawodowe

Skrzypek - Bakota Grażyna - język niemiecki, wychowawca klasy 4R

Skworoda Paweł - wiedza o społeczeństwie

Ulman Ewa – historia, wos, wychowawca klasy 2R

Wiącek Katarzyna – chemia, fizyka, matematyka,  wychowawca klasy 2E

Widawska Joanna - język polski  - wychowawca klasy 1D

Wojtczuk Małgorzata - podstawy przedsiębiorczości