w sprawie wyciągania konsekwencji przewidzianych prawem wobec nauczycieli "biorących udział" lub "namawiających" uczniów do udziału w protestach ...