Dyrektor Technikum Ekonomicznego nr 8 w Warszawie ogłasza konkurs na projekt kalendarza ściennego trójdzielnego na rok 2021 o tematyce związanej z Dzielnicą Mokotów. 
Konkurs trwa do 30.10.2020.