W tradycji naszej szkoły jest szeroko rozumiana pomoc stypendialna. Już kilkunastu uczniów skorzystało ze wsparcia stypendium JP2. Uczniowie kreatywni, dbający o swój rozwój , posiadający pasje i pomysł na naukę znajdą tu wsparcie. Comiesięczne stypendia w wysokości od 200  do 1500 zł pozwalają na zakup pomocy naukowych, komputera, ukończenia wymarzonego kursu... Warto tu zajrzeć.