Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia zasad pracy zdalnej w Technikum Ekonomicznym nr 8.

Załącznik do Zarządzenia: Zasady pracy zdalnej w Technikum Ekonomicznym nr 8  >>>