do rodziców/opiekunów prawnych. W związku z sygnałami niewłaściwego zachowania.