Zalecenia GIS  dla pracowników szkoły powracających z krajów objętych epidemią koronawirusa.