Prosimy o zapoznanie się z informacjami Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie - Oddział Promocji Zdrowia na temat profilaktyki grypy w roku 2019/20. 

Prezentacja >>>