W związku z przystąpieniem szkoły do projektu ,,Szkoła pamięta"  ogłasza się konkurs na ciekawe zdjęcie pomnika/pomników.

  • Konkurs jest dla wszystkich chętnych: uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
  • Zdjęcia (wywołane lub wydrukowane w formacie co najmniej 13x18 prosimy składać w sekretariacie młodzieżowym do dnia 6.11.2019 (środa). Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
  • Jedna osoba może złożyć maksymalnie trzy zdjęcia.
  • Każde zdjęcie musi być podpisane na odwrocie: imię i nazwisko oraz w przypadku ucznia klasa. 

    W dniu 7.11 zbierze się komisja, która wybierze trzy najciekawsze prace. Ze wszystkich zdjęć zrobimy wystawę na łączniku