W dniu 11.10.2019 r. w Zespole Szkół Nr 3 w Warszawie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. W uroczystości uczestniczyli:  wicedyrektor Krzysztof Kosewski, grono pedagogiczne, wychowawcy klas pierwszych: Beata Grzegorczyk, Dorota Kowalczyk, Barbara Chamczyk, Tomasz Spytek,  Krzysztof  Michałowski, Jolanta Wierzbicka, Halina Rogowska – Oktaba, Krzysztof  Kudełka wraz z uczniami.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i powitaniu wszystkich zebranych głos zabrał wicedyrektor Kosewski gratulując uczniom klas pierwszych dokonanego wyboru i życząc młodzieży wielu sukcesów.  Następnie młodzież klas I złożyła uroczyste ślubowanie i tym samym oficjalnie została przyjęta w poczet uczniów „Ekonomika”.

Wychowawcy klas pierwszych podpisali akty ślubowania.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Imprezę poprowadzili uczniowie: Krzysztof Hipsz z klasy 2A oraz Paulina Barszczewska  z oddziału 2D. Całą uroczystość przygotował zespół artystyczny naszej szkoły pod opieką Pani Jolanty Mrzygłód-Piszek.