W dniu 18 września zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy firmą Adpol Sp. z o. o. a Technikum Ekonomicznym nr 8. Ze strony szkoły porozumienie podpisała dyrektor Malgorzata Plichcińska. Ze strony firmy - Maciej Garczyński, wiceprezes zarządu. Porozumienie ma służyć lepszemu przygotowaniu uczniów klas reklamowych do pracy w zawodzie technik reklamy. Porozumienie obejmuje m.in. wzajemną pomoc w realizacji projektów związanych z reklamą, współpracę przy organizacji konkursów z zakresu reklamy, czy organizowanie spotkań z młodzieżą dotyczących pracy w działalności reklamowej. Czytaj na stronach Urzędu Dzielnicy Mokotów>>>