1. Rada Rodziców w ramach swojej działalności tworzy fundusz z dobrowolnie zadeklarowanych składek Rodziców.
Preferowanym sposobem płatności składki na fundusz Rady Rodziców jest przelew bankowy. Dane do przelewu:

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 3

ul. Fr. Joliot-Curie 13

02-646 Warszawa

08 1240 6410 1111 0000 4599 3158


Na chwilę obecną pozostawiamy jeszcze formę wpłaty gotówkowej, niemniej jednak, jest to sposób generujący dodatkowe operacje, zaangażowanie osób oraz koszty kasowe, których chcielibyśmy uniknąć.
W związku z powyższym, Prezydium Rady Rodziców zwraca się z prośbą o zmianę wpłat gotówkowych na rzecz przelewu bankowego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wybór ubezpieczyciela ubezpieczenia NNW dla uczniów pozostaje do decyzji Rodziców (ubezpieczenie indywidualnie lub grupowe w klasach).