Dyrektor szkoły informuje, że wspólną decyzją Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego od dnia 16.09.2019 (poniedziałek) nastąpi zmiana w rozkładzie dzwonków. Zamiast jednej przerwy 20-minutowej o godz. 11:25 będą dwie przerwy 15-minutowe o godz. 12:20 i 13:20. Godzina rozpoczynania i kończenia lekcji pozostaje bez zmian. Zobacz nowy rozkład >>>