Leśna marszruta, wspólne ognisko, wspólne zabawy ruchowe, rywalizacja sportowa - gra w kręgle - to co zbliża i łączy.