Dyrektor Szkoły informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły z dniem 25.07.2019 zostanie uruchomiony monitoring wizyjny w budynku szkoły oraz na terenie wokół szkoły. Klauzula informacyjna znajduje się w zakładce dokumenty-RODO oraz przy wejściu do budynku szkoły i przy sekretariacie.