W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 nasza szkoła ponownie weźmie udział w projekcie mobilności edukacyjnej, w ramach którego nasi uczniowie wyjadą na miesięczne praktyki zagraniczne.

Nasz wniosek pt. „ „Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces” został zatwierdzony do realizacji w ramach PROGRAMU ERASMUS+.

Projekt obejmuje wyjazd na praktyki zawodowe do Sevilli dla dwóch grup:

- w maju 2020 r. dla 18 uczniów klasy ekonomicznej i reklamowej

- w maju 2021 r. dla 30 uczniów klas ekonomicznych i reklamowych

Bardzo cieszymy się, że będziemy mogli dalej kontynuować zdobywanie doświadczeń zawodowych na zagranicznym rynku pracy. Zapraszamy obecnych drugoklasistów do udziału w rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020. Szczegóły rekrutacji zostaną podane we wrześniu.