W dniach 24-27 04 2019 uczennice Technikum nr 8 Zespołu Szkół nr 3 w Warszawie wzięły udział w XVIII Pielgrzymce Warszawskiej Młodzieży na Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni. Wyjazd ten związany był z konkursem „Katyń – Prawda i Pamięć” organizowanym przez NSZZ „Solidarność”. Sponsorami wyjazdu byli m.in.: burmistrzowie Mokotowa i Ursynowa.

            Uczennice Natalia Jaskulska, Patrycja Kobierecka (Technikum nr 8) brały udział w składaniu wieńca w hołdzie Polakom pomordowanym na Wschodzie, zapaleniu zniczy i uroczystej mszy świętej. Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni jest czwartym polskim cmentarzem katyńskim, zbudowanym w 2012 roku. Spoczywają na nim obywatele Rzeczypospolitej Polskiej ofiary zbrodni katyńskiej, aresztowani po 17 09 2019 roku przez sowieckie NKWD i zamordowani na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR z dnia 05 03 1940 roku. Mordu na nich dokonano w więzieniu NKWD w Kijowie. Wokół polskiego cmentarza rozpościera się ukraińskie mauzoleum ofiar terroru stalinowskiego z lat 1937-1938, a wśród ofiar znajduje się wiele tysięcy Polaków, obywateli sowieckich. Zostali oni zamordowani przez NKWD w ramach akcji „antypolskiej” za sam fakt bycia Polakami. „Operację antypolską” inspirował sam Józef Stalin. Należy zauważyć, że wiele ofiar „ukraińskiej listy NKWD” to policjanci, pocztowcy, nauczyciele, żołnierze KOP-u, sędziowie. Wśród pomordowanych znalazły się również kobiety. Możemy tutaj wymienić: Stanisław Milczanowski, wiceprokurator Sądu Okręgowego w Równem, Tomasz Zygier, urzędnik ZUS w Warszawie, Adam Walczak, wiceprezydent Łodzi, Kazimierz Ścibor-Rylski, Kraków, ziemianin, Stanisław Pilch, urzędnik pocztowy, Zygmunt Piotrkowski, poseł na Sejm RP, Aniela Olszamowska, właścicielka majątku Chorochoryn i Hruszwica, posterunkowy Mikołaj Matysiak, Antoni Łukasiewicz, nauczyciel, Helena Lewczanowska, nauczycielka, senator RP, kpt. Włodzimierz Łabęcki, płatnik baonu KOP „Żytyń”, Bolesław Kuściński, sędzia w Borszczowie, Maria Korczyńska, funkcjonariuszka Policji Państwowej, Wiktor Dobrowolski, nauczyciel, Adolf Dreksler, Wydział Śledczy PP Przemyśl, kpt. Jan Filipek. Warto w tym miejscu zacytować słowa Feliksa Konarskiego, „że tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy” i ta „pamięć nie dała się zgładzić”. Dzięki naszym uczennicom pamięć ta będzie trwać i nieść prawdę po świecie.

Wyjazd związany był ze zwiedzaniem Kijowa, jak też wizytą w zaprzyjaźnionej ukraińskiej szkole nr 23 w Kijowie, gdzie na mocy umów bilateralnych pracują polskie nauczycielki, uczące języka polskiego. Uczestnicy pielgrzymki mogli obejrzeć m.in.: historyczne wczesnośredniowieczne cerkwie, sobory, Muzeum Św. Zofii, nieomal legendarną „Złotą Bramę” i upamiętniony krwią zwolenników demokracji kijowski „Majdan”. Naszej młodzieży serdecznie gratulujemy, sponsorom ciepło dziękujemy, a wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu katyńskiego. Opiekunem naszych uczennic był pan Paweł Szymon Skworoda, nauczyciel WOS.