Miło nam poinformować, iż tegoroczny Tydzień Zawodowca został objęty honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów Pana Rafała Miastowskiego. 
Czytaj na stronie Urzędu Dzielnicy Mokotów>>>
Idea Tygodnia Zawodowca zapoczątkowana w roku 2015 (roku szkoły zawodowej) trwa w naszej szkole do dzisiaj. Polega ona na tym, że w pierwszym tygodniu kwietnia zmieniamy nieco sposób nauczania w szkole i kształcenie ogólnokształcące ustępuje miejsca kształceniu zawodowemu. Odbywają się wykłady, seminaria, warsztaty, spotkania ze znanymi ludźmi…
Przedsięwzięcie odpowiada na potrzebę dotyczącą przygotowania się naszych uczniów do aktywnego i skutecznego poruszania się na niestabilnym rynku pracy, czyli pokazanie możliwości podjęcia pracy w wybranym zawodzie, uzmysłowienie konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz rozwijania kompetencji personalnych i społecznych,  czy wreszcie pokazanie możliwości  dalszego kształcenia się.
Warto również dodać, że w roku 2018 za Tydzień Zawodowca otrzymaliśmy tytuł Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości.
Program Tygodnia Zawodowca