Projekty / współpraca z uczelniami

WARSZAWSKIE INICJATYWY EDUKACYJNE  2018

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie klas I i II Technikum Ekonomicznego nr 8  biorą udział w projekcie „Niebo gwiaździste nade mną…”, w ramach WIE 2018.

Celem tego projektu jest podniesienie wiedzy uczniów Technikum Ekonomicznego nr 8 dotyczącej astronomii, eksploracji kosmosu (astronautyki) i ich wpływu na rozwój cywilizacji technicznej oraz różne dziedziny sztuki. Celem dodatkowym jest rozwój kompetencji związanych z naukami ścisłymi i różnymi dziedzinami sztuki.

Czytaj harmonogram działań >>>>

Współpraca z uczelniami w r.szk. 2016/17

W dniu 27 października 2016 r. klasa IIe Technikum Ekonomicznego wzięła udział w wykładzie na Uczelni Łazarskiego.  Wykład pt. „Nie pożyczaj – dobry zwyczaj” przeprowadziła dr Anita Zarzycka  - ekonomistka, wykładowca Uczelni oraz autorka podręcznika do ekonomii. Podczas wykładu uczniowie poznali pojęcia pożyczki i kredytu bankowego oraz różnice między nimi, poznali odpowiedź na pytanie: co to jest parabank i czym się zajmuje, czym jest lichwa oraz jak przebiega windykacja należności. Dowiedzieli się również, czym jest realna i nominalna stopa procentowa oraz jak najkorzystniej inwestować swoje oszczędności.

W listopadzie klasa Ie Technikum Ekonomicznego w ramach innowacyjnego programu nauczania wzięła udział w cyklu wykładów na Uczelni Łazarskiego.

10 listopada  2016 r. odbył się wykład pt. „Dokąd zmierza Europa? Historia integracji europejskiej i scenariusze na przyszłość” , przeprowadzony przez dr Martina Dahla – ekonomistę i psychologa, wykładowcę Uczelni. Spotkanie miało na celu odpowiedź na pytanie: w jakim kierunku zmierza Europa? Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się o głównych przesłankach procesu integracji europejskiej, odbyła się również dyskusja o bieżących problemach Europy i potencjalnych scenariuszach integracji lub dezintegracji naszego kontynentu.

24 listopada 2016 r. odbył się wykład pt: „Unia Europejska – unijna kontrola praworządności w państwach członkowskich”, przeprowadzony przez dr Dominikę Harasimiuk – eksperta od prawa unijnego, wykładowcę Uczelni. W czasie wykładu zostały przedstawione i omówione cele integracji europejskiej, podstawowe wartości unijne, zasada lojalności i przykłady jej zastosowania przez państwa członkowskie, konsekwencje naruszenia prawa unijnego i wartości unijnych oraz procedury postępowania w przypadkach łamania prawa przez państwa członkowskie, a także instytucje, które się tym zajmują.

Wykłady zostały przedstawione w bardzo przejrzysty, ciekawy i interesujący sposób, a wiedza teoretyczna została poparta licznymi praktycznymi przykładami.

Opiekun uczniów – Ewa Mikłus, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

X Edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych - 2015

Finał projektu „Kultura w ekonomii, ekonomia w kulturze”  
czytaj więcej >>>

W dniu 30.10.2015 odbył się w naszej szkole finał realizowanego przez prawie rok  projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego >>>

W ramach finału projektu „Kultura w ekonomii, ekonomia w kulturze” rozstrzygnięto konkurs fotograficzny związany z plenerem , na którym byliśmy w dniu 18.09.2015.

Pismo przewodnie, karta zgłoszenia  >>>

Strona Biura Edukacji  " Wars i Sawa" pisze o projekcie  >>>

Efekty dotychczasowych działań >>>

Projekt "Kultura w ekonomii, ekonomia w kulturze" - informacja dla ucznia

logo projektu

W ramach W roku 2015 (od marca do listopada) nauczyciele i uczniowie naszej szkoły będą realizowali w ramach X edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych projekt „Kultura w ekonomii, ekonomia w kulturze”.

Celem tego projektu jest  umożliwienie uczniom uzdolnionym rozwijania ich zainteresowań w zakresie ekonomii i kultury oraz rozwijanie u uczniów, biorących czynny udział w programie, umiejętności niezbędnych do samorealizacji.

Chcemy także zwiększyć wasze umiejętności w zakresie tworzenia prezentacji o tematyce ekonomicznej i ogólnie waszą świadomość  ekonomiczną.

Będziemy się starali także wyrobić u tych uczniów, którzy będą tylko odbiorcami projektu (czyli u większości z was) świadomość tego, jak wielki wpływ ma kształcenie kulturowe na losy ludzi (w tym  zawodowe), a tym samym zwiększyć waszą motywację do udziału w przedsięwzięciach i wydarzeniach kulturowych.

W ramach projektu będą organizowane różnorodne szkolenia, warsztaty, wycieczki i plenery. Finałem będzie seminarium dla uczniów warszawskich szkół ekonomicznych, na którym (mamy nadzieję) niektórzy z was pokażą piękne i odkrywcze prezentacje.

Uczniów chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt z nauczycielami odpowiedzialnymi za realizację konkretnych działań.

Opis tych działań i harmonogram ich realizacji znajdziecie tutaj >>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości 2014/15
Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe przedsiębiorstwo


 

 

Projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiebiorczości 2013/2014
Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo » 

Projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiebiorczości 2012/2013
Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo »

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki
Twój sukces w Twoich rękach »

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współpraca z uczelniami w roku  szkolnym 2015/16

TYDZIEŃ KARIERY :  udział w wykładzie na Uczelni Łazarskiego. W dniu 16. X.2015 r. uczniowie klasy IIe wraz z opiekunem – E. Mikłus, uczestniczyli w zajęciach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowanych przez uczelnię Łazarskiego w Warszawie. Zajęcia były przygotowane pod kątem realizacji nowej podstawy programowej. Uczniowie wzięli udział w wykładzie pt. „Pieniądze i banki” wygłoszonym przez pracownika naukowego uczelni – dr Anitę Zarzycką – współautorkę podręcznika dla szkół średnich „Ekonomia stosowana”. Przedmiotem wykładu była geneza i funkcje pieniądza, historia bankowości oraz rola banku centralnego i banków komercyjnych w polskim systemie bankowym. Po zakończeniu wykładu uczniowie mieli możliwość odbycia spaceru po terenie uczelni, podczas którego mogli zwiedzić kaplicę, oratoria, uczelnianą bibliotekę oraz klub profesorski, a także salę sadową, przystosowaną do ćwiczeń ze studentami prawa. Wizyta na Uczelni Łazarskiego była niepowtarzalną okazją do uzupełnienia wiedzy oraz poznania infrastruktury uczelni oraz specyfiki pracy wykładowców i studentów.Ewa Mikłus
W dniu 19.10.2015 kolejna klasa z naszej szkoły wzięła udział w zajęciach organizowanych przez Uczelnię  Łazarskiego. Temat wykładu wygłoszony przez dr Anitę Zarzycką ”Dobry zwyczaj nie pożyczaj”, nie tylko stanowił ciekawy sposób przedstawienia problematyki z zakresu nowej podstawy programowej, ale również miał na celu zwrócenie uwagi na  rzeczywiste koszty  kredytów i pożyczek udzielanych przez instytucje finansowe. Ta wiedza na pewno kiedyś zostanie wykorzystana w praktyce przez naszych uczniów, a uczestnictwo w wykładzie  przyczyni się do podjęcia świadomej i bezpiecznej decyzji w tym zakresie.

Współpraca z uczelniami w r.szk. 2014/15

Współpracujemy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

  • 19 lutego klasa 3c uczestniczyła w warsztatach "Czy internet zawsze jest bezpieczny?".
  • 3 marca klasa 4c uczestniczyła w warsztatach na Wydziale Nauk Ekonomicznych "Jak obudzić w sobie przedsiębiorcę?".


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współpracujemy z Warszawską Szkołą Reklamy

24 marca gościliśmy dr Krzysztofa Woźniaka z Międzyuczelnianego Biura Karier przy WSR na 3 zajęciach warsztatowych " Nowoczesne metody wyboru uczelni i zawodu" dla klas: 4c, 2rl i 2e oraz 3c.

  • dokończenie cyklu warsztatów, tym razem w klasach: 1e, 1r oraz 4t  o konieczności podejmowania racjonalnych wyborów w budowaniu przyszłości - prowadził je dr Krzysztof Woźniak - Dyrektor Międzyuczelnianego Biura Karier. Czytaj więcej >>>
  • odbyło się ogólnoszkolne spotkanie z młodym, odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą Michałem Alczyszynem.
    Czytaj więcej >>>
  • 19 maja klasa 1 r uczestniczyła w trzygodzinnym warsztacie o specyfice zawodu - prowadziła go Pani Aneta Siejka - wykładowczyni w w WSR. Czytaj >>>
  • w tym samym dniu pani Dyrektor Halina Rogowska-Oktaba podpisała z porozumienie o współpracy naszej szkoły z Warszawską Szkołą Reklamy, reprezentowaną przez pana Andrzeja Sągina. Czytaj >>>