Projekt w ramach WIE "Kultura w ekonomii..."

X edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych - 2015

Informacje o projekcie, dokumenty do pobrania >>>

Co już się wydarzyło w ramach naszego projektu...


 

 

 

 

Finał projektu „Kultura w ekonomii, ekonomia w kulturze”

W dniu 30.10.2015 odbył się w naszej szkole finał realizowanego przez prawie rok  projektu. W łączniku szkoły stanęła duża wystawa, na której zaprezentowano wszystkie działania, w których wzięli udział zaangażowani w projekt uczniowie, a więc warsztaty artystyczne (plastyczny, fotograficzny, wokalny i aktorski), plenery, wycieczki do muzeów ,na wystawy i do teatrów. Zainteresowani mogli to przeżyć jeszcze raz oglądając zdjęcia z tych imprez a także swoje prace plastyczne i fotograficzne.
Podsumowaniem projektu było także seminarium naukowe, na którym 12 uczniów z klas IIe, IIr i IIIe przedstawiło prezentacje , w których połączyli kulturę z ekonomią. Tematy były różnorodne i bardzo ciekawe. Aneta Czerniszewska i Paulina Sokołowska z IIIe mówiły o rewitalizacji Łazienek Królewskich. Ich koleżanka z klasy- Ewelina Dąbrowska zajęła się różnymi wariantami cenowymi podróży do Meksyku, a kolega- Kamil Kochański zastanawiał się, czy opłaca się być kulturystą. Sylwia Cygan z IIr tłumaczyła nam (przy pomocy analizy ekonomicznej), dlaczego nie stać nas na zakup obrazu. Iza Zawadzka z IIe uświadomiła nam, ile kosztuje wydanie książki, a Marcelina Kowalik mówiła o prawdziwych społecznych kosztach mody.  Kosztami i korzyściami płynącymi z tańca towarzyskiego zajęła się Paulina Wielgosz. Z kolei Klaudia Sadowska przybliżyła nam działalność Hufca Pruszków ZHP analizując korzyści płynące z organizowanych przez niego imprez plenerowych i wynikające z nich koszty. O ekonomicznej stronie reklamy mówił Cezary Kłobuszewski, o  dotacjach unijnych dla kultury- Patryk Walczak, a o miejscu projektów kulturowych w budżecie partycypacyjnym Warszawy- Adam Kulczyński.
Wszystkie prezentacje były oceniane przez jury i publiczność i ostatecznie I miejsce zajęła w tym konkursie Iza Zawadzka z IIe, II- Klaudia Sadowska z tej samej klasy, a III podzieliły się Marcelina Kowalik z IIe i Paulina Sokołowska z IIIe. Marcelina Kowalik zdobyła też nagrodę publiczności.
Zanim pani Dyrektor nagrodziła laureatów , publiczność mogła obejrzeć przygotowany na tą okazję program artystyczny o pieniądzach i ich roli w naszym życiu. Usłyszeliśmy piosenki ABBY, Republiki, Maryli Rodowicz i Kultu w wykonaniu naszych stałych (ale i nowych , dla których był to debiut przed szkolną publicznością) utalentowanych wokalistów, rap w wykonaniu  Krzyśka Mamli i pięknie interpretowane wiersze o odnośnej tematyce. Program został z entuzjazmem przyjęty przez zgromadzonych w sali 52 widzów. Dodatkową atrakcją dla  pracujących nad finałem projektu był zorganizowany w bibliotece szkolnej bufet.
Całą uroczystość łącznie z programem artystycznym poprowadził z właściwą sobie swadą i poczuciem humoru Adam Piecyk z klasy IV.

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

W ramach finału projektu „Kultura w ekonomii, ekonomia w kulturze” rozstrzygnięto konkurs fotograficzny związany z plenerem , na którym byliśmy w dniu 18.09.2015. Laureatem I miejsca został Patryk Walczak z kl. IIe. Drugie miejsce zajął Mateusz Makowski z IIr. Trzecim miejscem podzielili się Ola Brzozowska z IIr. i Robert Wyżyński  z IIe. Prace laureatów (w dużym formacie) są do obejrzenia w  łączniku szkoły. Nagrodzonym gratulujemy talentu.

Wystawa o projekcie ...

 

 

 

 

 

 

„Czy kultura się opłaca?”

W dniu 14 kwietnia w  klasach  Ie, Ir,  IIe i IIIc  odbyło się w ramach projektu „Kultura w ekonomii, ekonomia w kulturze” szkolenie przeprowadzone przez p. Monikę Urbaniak z firmy Cisco Systems Poland (Cisco Systems to jedna z największych korporacji na świecie w dziedzinie informatyki). Szkolenie dotyczyło kultury korporacyjnej. Uczniowie mogli się między innymi dowiedzieć, jakie zasady kulturowe (w tym dress-kod, język, zachowanie wobec partnerów) obowiązują pracowników korporacji, jak należy się zachować podczas rozmowy kwalifikacyjnej do firmy tego typu . Szczególny nacisk pani prowadząca kładła na tolerancję pracowników wielonarodowej korporacji wobec szeroko rozumianej inności (narodowej, rasowej, religijnej, obyczajowej). Uczniowie uznali, że szkolenia tego typu mogą im w przyszłości dopomóc w odnalezieniu się na rynku pracy i zaplanowaniu kariery zawodowej.

Warsztaty plastyczne

23 kwietnia w Domu Kultury „Służew” przy ulicy Bacha 15 odbyły się warsztaty dla uzdolnionych plastycznie uczniów naszej szkoły. Zajęcia trwały w godz. 10-13.30 i podczas nich zainteresowani uczniowie ćwiczyli pod okiem  profesjonalnego plastyka  technikę wykonywania szkiców  w ołówku i malowania przy użyciu tłustych pasteli. Efekty pracy uczestników warsztatów będziemy mogli podziwiać podczas wystawy podsumowującej realizację projektu „Kultura w ekonomii, ekonomia w kulturze”.

Warsztaty fotograficzne

W tym samym dniu inna grupa uczniów z klas pierwszych naszej szkoły- tym razem tych, którzy zadeklarowali zainteresowanie fotografią, odbyła szkolenie w tej dziedzinie (również w Domu  Kultury „Służew”). Według uczestników szkolenie było bardzo ciekawe i znacznie poszerzyło ich wiedzę między innymi w zakresie  kadrowania, operowania światłem, obróbki fotografii. Efekty zobaczymy podczas wystawy.

Warsztaty wokalno- aktorskie

Kolejne warsztaty dla chętnych uczniów (szczególnie tych, którzy angażują się w przygotowanie  programów artystycznych) dotyczyły doskonalenia umiejętności wokalnych i aktorskich. Odbyły się one w Domu Kultury „Służew” 30 kwietnia i były prowadzone przez  p. Piotra Hajduka, jednego z trenerów uczestników programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Podczas dosyć długich warsztatów ich uczestnicy ćwiczyli oddech przeponowy, dykcję, emisję głosu oraz realizowali krótkie etiudy aktorskie. Szczególną wagę trener przywiązywał do emocjonalnego otwarcia uczestników. Większości z nich zajęcia bardzo się spodobały , a efekty zobaczymy zapewne podczas kolejnych uroczystości szkolnych.