ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - doskonalące, wyrównawcze, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

 rok szkolny 2018/19

w budowie 

 

Nazwisko i Imię prowadzącego Nazwa zajęć Dzień Godz. Sala Kiedy