Generator dobrych pomysłów

Zapraszamy do generowania  pomysłów, poprawiających samopoczucie i warunki nauki w szkole ! 

Każdy pomysł powinien być przedyskutowany na forum szkoły.

Pomysły uczniowskie:

1. Chcemy wychodzić na przerwach na boisko.

2. Prosimy o skuteczniejsze dyżury na przerwach, bo palacze nie szanują naszego zdrowia.

3. Dbajmy wspólnie o czystość w szkole.

4. Prosimy o muzykę na przerwach.

5. Zamontować w łazienkach czujniki dymu i zraszacze - sposób na palaczy

Pomysły Rodziców:

 

 

Pomysły nauczycieli:

  1. Drodzy uczniowie zorganizujcie rotacyjne dyżury klas, by wspólnie z nauczycielami   dyżurować, organizować przerwy na boisku, dbać o czystość w szkole - pole do popisu ma samorząd. Nauczyciele nie palą w szkole, raczej też nie śmiecą.
  2. Większy, wyraźny głos w szkole muszą podnieść niepalący. Niewielu  dopomina się   prawa  do poszanowania własnego zdrowia. Nie bądźmy bierni. Panuje przecież moda na zdrowie.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyskusja:

N.

Może uczniowie zorganizowaliby coś na kształt dyżurów - by wspomóc nauczycieli ( jest ich niewielu) i wspólnie zadbać o bezpieczeństwo  na boisku.

N.

Wszystko się da zorganizować - należy jednak najpierw opracować jakieś zasady, wg. których miałoby się to odbywać.