Certyfikaty

SZKOŁA WSPIERAJĄCA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH

SZKOŁA Z CERTYFIKATEM PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY -"WARS I SAWA"

krótki opis  naszego programu:

Przystępując do programu chcemy
:

  • żeby nasze działania w zakresie pracy z uczniem zdolnym, które podejmowaliśmy i podejmiemy w przyszłości zostały usystematyzowane
  • aby każdy młody człowiek, który wejdzie do społeczności naszej szkoły miał stworzone warunki do odniesienia sukcesu w dziedzinie,  w której będzie przejawiał zdolności
  • by realizowane szkolne projekty powiązane były z projektami szerszego szczebla
  • zmotywować  Radę Pedagogiczną do ukierunkowanego doskonalenia swoich kompetencji w pracy z uczniem zdolnym
  • nawiązać współpracę z innymi szkołami, już uczestniczącymi w programie „Wars i Sawa” – programie wspierania uczniów uzdolnionych
  • promować uczniów uzdolnionych na terenie szkoły i w środowisku lokalnym

1. Adresat programu – definicja ucznia zdolnego.

Według przyjętej przez SZWU definicji uczeń zdolny to taki, który w podobnych warunkach przewyższa innych uczniów w wykonywaniu tych samych działań. Wyróżniać go mogą uzdolnienia językowe i matematyczno – logiczne, społeczne, sportowe i artystyczne. Przy tym jest twórczy, wytrwały, dociekliwy i pomysłowy. 

2.  Uczestnicy programu.

We wdrożeniu i realizacji programu uczestniczą: Dyrekcja ZS Nr 3, Rada Pedagogiczna, uczniowie i ich rodzice oraz instytucje wspierające. Koordynatorem oraz inicjatorem działań jest wyłoniony w styczniu 2011r. 6-osobowy zespół nauczycieli (lider SZWU+ 5  nauczycieli).

Certyfikat Wars i Sawa

ROK SZKOLNY 2014/15

27 października 2014r. w Centrum Nauki Kopernik z rąk wiceprezydenta Warszawy - Włodzimierza Paszyńskiego, Burmistrza Mokotowa - Krzysztofa Skolimowskiego i Dyrektora Biura Edukacji - Joanny Gospodarczyk odebraliśmy  Certyfikat " Warsa i Sawy" - szkoły wspierającej uzdolnionych - bezterminowo. To wielkie wyróżnienie i dobra ocena naszych dotychczasowych działań. Szkołę reprezentowali dwaj uczniowie klasy 3c - Dawid Szczucki i Adam Piecyk, Pani Jolanta Mrzygłód-Piszek - lider Ewaluacji Szkolnego Programu i lider Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych Krzysztof Kosewski. Gratulujemy wszystkim uczestnikom szkolnego programu: uczniom, ich rodzicom i kadrze pedagogicznej. Certyfikat zobowiązuje, zabierajmy się więc do bardziej wytężonej pracy - talenty na start.

ROK SZKOLNY 2011/12

Dnia 5 października 2011 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA Prezydenta m.st. Warszawy. Do drugiej edycji Programu aplikowało aż 79 szkół, jednak pozytywną opinię Kapituły uzyskało 18 z nich, w tym Zespół Szkół Nr 3.