Twój sukces w Twoich rękach

 

Logo Kapitał Ludzki Logo ZS3 Logo Unii Europejskiej

 

Czas realizacji projektu: 01.09.2011 – 30.06.2014

Uczestnicy projektu: uczniowie, którzy we wrześniu 2011r. rozpoczynali naukę w klasach pierwszych i drugich w zawodach technik ekonomista oraz technik obsługi turystycznej.

Główny cel projektu: zapewnienie uczniom możliwości rozwoju edukacyjnego poprzez zmniejszenie deficytów w zakresie funkcjonowania społecznego oraz wyposażenie ich w kompetencje kluczowe.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności życiowych uczniów
 2. Zwiększenie motywacji uczniów do ukończenia szkoły oraz do dalszego własnego  rozwoju
 3. Podniesienie wiedzy ogólnej uczniów w zakresie matematyki oraz języka angielskiego
 4. Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów w zakresie rachunkowości, podstaw ekonomii, ekonomiki, marketingu oraz kompetencji TI.

Zajęcia w ramach projektu:

 • warsztaty z umiejętności społecznych (12 godzin zajęć w każdej grupie uczniów)
 • warsztaty aktywnego uczenia się (8 godzin zajęć w każdej grupie uczniów)
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki (36 godzin zajęć w każdej grupie uczniów)
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego (36 godzin zajęć w każdej grupie uczniów)
 • zajęcia wyrównawcze z rachunkowości (24 godziny zajęć w każdej grupie uczniów)
 • zajęcia wyrównawcze z ekonomiki (24 godziny zajęć w każdej grupie uczniów)
 • zajęcia wyrównawcze z podstaw ekonomii (24 godziny zajęć w każdej grupie uczniów)
 • zajęcia wyrównawcze z marketingu (22 godziny zajęć w każdej grupie uczniów)


Dodatkowo:

 • 10 wyjść do teatru
 • 5 wyjść do kina
 • 3-dniowa wycieczka


Przewidywane rezultaty:

 • zwiększenie wiedzy teoretycznej i umiejętności określonych w podstawie programowej z matematyki, jęz. angielskiego i przedmiotów zawodowych
 • rozwinięcie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego przyswajania wiedzy
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu współpracy grupowej, komunikacji, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania konfliktów
 • wzrost średniej ocen z matematyki, jęz. angielskiego i przedmiotów zawodowych
 • wzrost odsetka uczniów kończących szkołę
 • poprawa wizerunku uczestników projektu u przyszłych pracodawców

 

 Plakat Twój sukces w Twoich rękach