Kadra pedagogiczna

 

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2017/18

Rogowska-Oktaba Halinadyrektor szkoły , przedmioty zawodowe                    

Kosewski Krzysztofkierownik szkolenia praktycznego, wych. fizyczne, edb

Berliński Roman - język angielski

Chamczyk Barbara – języki: angielski, hiszpański   - wychowawca klasy 4e

Draber Leszek - wychowanie fizyczne

Górecki Paweł - język rosyjski, przedmioty zawodowe (logistyka), biblioteka

Grzegorczyk Beata - wychowanie fizyczne

Halkiew Oskar - przedmioty zawodowe

Kaczyńska Anna  - przedmioty zawodowe

Kalinowski Piotr - geografia, biologia - wychowawca klasy 2r

Kowalczyk Dorota - język angielski  - wychowawca klasy 3e

Kudełka Krzysztof – przedmioty zawodowe

Kunkiewicza Anna -  pedagog

Łępicka Danuta - matematyka

Makolądra Rafał - przedmioty zawodowe / grafika

Mikłus Ewa – przedmioty zawodowe  - wychowawca klasy 2e

Miśkowiec Anna – religia

Mrzygłód - Piszek Jolanta – historia, wok,

Orłowska Beata – przedmioty zawodowe 

Plichcińska Małgorzata – wychowanie fizyczne

Skrzypek - Bakota Grażyna - język niemiecki, wychowawca klasy 3r

Ulman Ewa – historia, wos, wychowawca klasy 1r

Wiącek Katarzyna – chemia, fizyka, matematyka, pp, wychowawca klasy 1e

Widawska Joanna - język polski  - wychowawca klasy 4r

Zalejska Monika - informatyka