ŚWIAT POD LUPĄ - E-PODRĘCZNIK dla klas ponadgimnazjalnych  >>>>

1. SIŁY ZBROJNE RP - PADLET/TABLICA (prace uczniów) 

Zadanie nr 1:      Kliknij w swoją klasę, wykonaj polecenie. 

KLASA 1E KLASA  1F  KLASA  1G KLASA 1H 

Zadanie nr 2:

Wkrótce.