Daty związane z organizacją roku szkolnego

  3 września 2018 - rozpoczęcie roku szkolnego

  21 grudnia 2018 - śródrocze / zakończenie I okresu

  23 - 31 grudnia 2018 - zimowa przerwa świąteczna

  28 stycznia - 10 lutego 2019 - ferie zimowe 

  18 - 23 kwietnia 2019 - wiosenna przerwa świąteczna

  26 kwietnia 2019 - zakończenie zajęć szkolnych w klasach maturalnych

  6-31 maja 2019 - praktyki zawodowe

  21 czerwca 2019 - zakończenie zajęć szkolnych w roku szkolnym  2018/19

  22 czerwca - 31 sierpnia 2019 - wakacje

Egzaminy maturalne

6-23.05.2019 - egzaminy pisemne

6-25.05. 2019 - egzaminy ustne

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

10.01.2019 - część pisemna
18.06.2019 - część pisemna

w okresie od 16 do 20.01.2019 - część praktyczna 
w okresie od 25 do 30.06.2019 - część praktyczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

  2.11.2018

  10.01.2019

  02.05.2019

  6, 7, 8.05.2019

  18.06.2019