Daty związane z organizacją roku szkolnego 2020/21

 

 • 1.09.2020 - rozpoczęcie roku szkolnego

 • 13.10.2020 - ślubowanie klas I

 • 18.11.2020 - zagrożenia oceną niedostateczną

 • 21.12.2020 - termin wystawienia ocen śródrocznych

 • 23-31.12. 2020 - zimowa przerwa świąteczna

 • 12.01.2021 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie / część pisemna

 • 01-19.02.2021 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie / część praktyczna

 • 18-31.01.2021 - ferie zimowe

 • 1-6.04.2021 - wiosenna przerwa świąteczna

 • 23.04.2021 - termin wystawienia ocen w klasach maturalnych

 • 30.04.2021 - zakończenie zajęć szkolnych w klasach maturalnych

 • 4-20.05.2021 - egzaminy maturalne

 • 4-28.05.2021 - praktyki zawodowe

 • 1-16.06.2021 - egzaminy maturalne (termin dodatkowy)

 • 18.06.2021 - termin wystawienia ocen końcoworocznych

 • 22.06.2021 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie / część pisemna

 • 28.06-8.07.2021 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie / część praktyczna

 • 25.06.2021 - zakończenie zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/21

 • 26.06 - 31.08.2021 – wakacje

 • 23-24.08.2021 - egzaminy maturalne (termin poprawkowy)

 • 25-26.08.2021 - przedmiotowe egzaminy poprawkowe