Szkoła Policealna Nr 9 Technik rachunkowości 431103

 

System dzienny (2-letni)

Kształcimy w zawodzie - Technik rachunkowości


Kwalifikacje:

  • - A-36  Prowadzenie rachunkowości
  • - A-65  Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Kryteria naboru:

  • rozmowa kwalifikacyjna
  • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej


Zasady rekrutacji na rok 2015/16 >>>