Rekrutacja 2017/18

Elektroniczny system naboru >>>

w roku szkolnym 2017/18 prowadzimy nabór do 3  klas2 zawodach:  

Technik ekonomista - klasy: 1D / 1E czytaj >>>   

(w roku szkolnym 2017/18 kontynuujemy innowację -
„Przedsiębiorca na rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej”) >>>

Technik organizacji reklamy - klasa 1R czytaj>>>
 

W roku szkolnym 2017/18 zamierzamy kontynuować praktyki zagraniczne.

___________________________________________________________

DOKUMENTY REKRUTACYJNE    (do pobrania)

Regulamin rekrutacji  na rok szkolny 2017/18 >>> 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/18 >>>

Kwestionariusz ucznia do wydrukowania >>>

Informator o szkołach zawodowych ( o nas na str, 38) >>>

Adresy placówek medycznych / zaświadczenia lekarskie

Wzór oświadczenia (o braku zaświadczenia lekarskiego w terminie)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Krótka charakterystyka klas pierwszych 

               Oddziały I D  /   I E            

zawód  -  technik ekonomista   

I  język obcy - j. angielski
II język obcy – do wyboru (j. rosyjski, j. hiszpański, j. niemiecki)

przedmioty rozszerzone:   j. angielski, geografia. 

Kwalifikacje zawodowe:

     A.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,

     A.36 – Prowadzenie rachunkowości. 

                   Oddział I R                      

zawód – technik organizacji reklamy 

I  język  obcy - j. angielski
II język obcy – do wyboru (j. rosyjski, j. hiszpański, j. niemiecki)

przedmioty rozszerzone:    j. angielski, geografia.

Kwalifikacje zawodowe:

     A.26 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych,

     A.27 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Przedmioty (obowiązkowe zajęcia edukacyjne) na świadectwie ukończenia   gimnazjum, za które przyznawane są punkty w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym:

język polski, matematyka, informatyka  i wskazany język obcy we wszystkich oddziałach.

Uwaga!

Kandydaci do Technikum Ekonomicznego nr 8 mogą składać dokumenty w sekretariacie młodzieżowym w godzinach określonych w Regulaminie Rekrutacji.
-------------------------------------------------------------------------------

SZKOŁA POLICEALNA NR 9

Regulamin rekrutacji do SP 9 na rok szk. 2017-2018 >>>

Kwestionariusz SP 9 >>>