Rekrutacja 2018/19

Elektroniczny system naboru >>>

w roku szkolnym 2018/19 prowadzimy nabór do czterech klas dwóch zawodach:  

Technik ekonomista - klasy: 1A, 1B czytaj >>>   

(w roku szkolnym 2017/18 kontynuujemy innowację -
„Przedsiębiorca na rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej”) >>>

Technik organizacji reklamy - klasa 1C, 1D  czytaj>>>
 

W roku szkolnym 2018/19 zamierzamy kontynuować po raz trzeci praktyki zagraniczne.

___________________________________________________________

DOKUMENTY REKRUTACYJNE    (do pobrania)

Wniosek o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej >>>

Informacja o przetwarzaniu danych, potwierdzenia>>>

Regulamin rekrutacji  na rok szkolny 2018/19 >>> 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/19 >>>

Kwestionariusz ucznia do wydrukowania >>>

Informator o szkołach zawodowych ( o nas na str 32) >>>

Adresy placówek medycznych / zaświadczenia lekarskie

Wzór oświadczenia (o braku zaświadczenia lekarskiego w terminie)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Krótka charakterystyka klas pierwszych 

               Oddziały  I A  /  I B             

zawód  -  technik ekonomista   

I  język obcy - j. angielski
II język obcy – do wyboru (j. rosyjski, j. hiszpański, j. niemiecki)

przedmioty rozszerzone:   j. angielski, geografia. 

Kwalifikacje zawodowe:

     AU.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,

     AU.36 – Prowadzenie rachunkowości. 

                   Oddziały   I C / I D                

zawód – technik organizacji reklamy 

I  język  obcy - j. angielski
II język obcy – do wyboru (j. rosyjski, j. hiszpański, j. niemiecki)

przedmioty rozszerzone:    j. angielski, geografia.

Kwalifikacje zawodowe:

     AU.26 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych,

     AU.27 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Przedmioty (obowiązkowe zajęcia edukacyjne) na świadectwie ukończenia   gimnazjum, za które przyznawane są punkty w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym:

język polski, matematyka, informatyka  i wskazany język obcy we wszystkich oddziałach.

Uwaga!

Kandydaci do Technikum Ekonomicznego nr 8 mogą składać dokumenty w sekretariacie młodzieżowym w godzinach określonych w Regulaminie Rekrutacji.
-------------------------------------------------------------------------------

SZKOŁA POLICEALNA NR 9

Regulamin rekrutacji do SP 9 na rok szk. 2018/2019 >>>

Kwestionariusz SP 9 >>>