Praktyki zawodowe

Nasza szkoła objęta jest patronatem:


Wspólna akcja Urzędu i szkoły "Rozlicz PIT 2015" >>>

Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2016/17

W bieżącym roku szkolnym praktyki odbywać się będą w terminie 8.05 - 2.06. 2017r. Na praktyki skierowani są uczniowie klas 3e i 3r,  kształcący się w zawodach: technik ekonomista i technik organizator reklamy.

20 najlepszych uczniów, którzy przeszli odpowiednie kursy i szkolenia, wyjeżdża na praktyki zagraniczne do Londynu.

Do pobrania:

UWAGA!  STARTUJĄ PRAKTYKI ZAGRANICZNE  ...          >>> czytaj więcej

         W roku szkolnym 2016/17 Technikum Ekonomiczne nr 8 po raz pierwszy weźmie udział w realizacji projektu Erasmus +. Celem naszego przedsięwzięcia jest wysłanie najlepszych uczniów klas trzecich na miesięczne praktyki zawodowe do Londynu.

        Nasz wyjazd został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

         Jest to wielka szansa dla uczniów na zdobycie doświadczenia zawodowego w środowisku firmy zagranicznej, doskonalenia znajomości języka oraz  miesięcznego pobytu w wielokulturowym, barwnym mieście jakim jest Londyn!

Drodzy uczniowie, jest o co walczyć!