Praktyki zawodowe

Nasza szkoła objęta jest patronatem:

Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2017/18

W bieżącym roku szkolnym praktyki odbywać się będą w terminie 07.05 - 01.06. 2018r. Na praktyki skierowani są uczniowie klas 3e i 3r,  kształcący się w zawodach: technik ekonomista i technik organizator reklamy.

Firmy i instytucje przyjmujące uczniów na praktyki w roku szkolnym 2017/18>>>

20 najlepszych uczniów, którzy przeszli odpowiednie kursy i szkolenia, wyjedzie na praktyki zagraniczne do Londynu.

Do pobrania:

UWAGA!  PRAKTYKI ZAGRANICZNE ( po raz drugi  ...  )        >>> czytaj więcej

         W roku szkolnym 2017/18 Technikum Ekonomiczne nr 8 już po raz drugi bierze udział w realizacji projektu Erasmus +. Celem naszego przedsięwzięcia jest wysłanie najlepszych uczniów klas trzecich na miesięczne praktyki zawodowe do Londynu.

        Nasz wyjazd został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

         Jest to wielka szansa dla uczniów na zdobycie doświadczenia zawodowego w środowisku firmy zagranicznej, doskonalenia znajomości języka oraz  miesięcznego pobytu w wielokulturowym, barwnym mieście jakim jest Londyn!