PRAKTYKI ZAGRANICZNE W ZS nr 3

PRAKTYKI W LONDYNIE

            W roku szkolnym 2016/17 ZS nr 3 weźmie udział w projekcie Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego  finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

            Dla naszych uczniów oznacza to możliwość skorzystania z bezpłatnego wyjazdu na praktyki zawodowe do Londynu.

Tytuł projektu: Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy.

Cel projektu: odbycie praktyk zawodowych w Londynie przez 20 wybranych uczniów klas trzecich w zawodach technik ekonomista i technik organizacji reklamy kształcący się w Zespole Szkół nr 3.

Beneficjent: Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego

SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

Barbara Chamczyk – zarządzanie projektem

Dorota Kowalczyk – zarządzanie projektem

Ewa Skokowska – rozliczanie budżetu projektu

-----------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNOŚCI / opis działań

Komunikat nr 8 - Uroczyste podsumowanie projektu ( kwiecień 2018)

- Film Mateusza Markowskiego >>>

   13 kwietnia 2018 r. w ramach Tygodnia Zawodowca w Zespole Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego zorganizowana została uroczystość zakończenia projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy” finansowanego z programu PO WER realizowanego na zasadach programu Erasmus+. Konferencja przygotowana była przez koordynatorki projektu, Barbarę Chamczyk i Dorotę Kowalczyk  oraz uczestników mobilności, którzy praktykowali w Londynie w maju 2017 r. Zaproszenia zostały wysłane do lokalnych władz, organu prowadzącego, instytucji współpracujących ze szkołą oraz dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół.
   W uroczystości wzięli udział dyrektorzy szkół (dyr. ZS nr 27 pan Artur Jeżewski, dyr. 43 LO im. Kazimierza Wielkiego pani Agnieszka Walczak, pani vice dyr. Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 z Warszawy) oraz naczelnik Wydziału Szkół Ponadgimnazjalnych i Kształcenia Ustawicznego z Biura Edukacji w Warszawie pani Barbara Krępska. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przysłała także swoją reporterkę panią Magdę Gontarek. Na uroczystości byli również obecni wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.
   Uczniowie Krzesimir Stachura i Sylwia Cygan przedstawili ogólną koncepcję i przebieg projektu, a Michał Krawczyk, Adam Kulczyński i Cezary Kłobuszewski opowiedzieli o swoich doświadczeniach i korzyściach z projektu w aspekcie zawodowym, społecznym i kulturowym. Podczas uroczystości zaprezentowano film o projekcie stworzony przez  naszego stażystę Mateusza Markowskiego ucznia klasy o profilu reklamowym. Uczestnicy mobilności otrzymali certyfikaty Europass Mobilność oraz certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. Na zakończenie, stażyści przekazali symboliczną pałeczkę swoim następcom, biorącym udział w praktykach w 2018 r. Były to koszulki z logo projektu zaprojektowane przez naszą stażystkę Olę Brzozowską. Uroczystość była relacjonowana przez reporterkę panią Magdę Gontarek. Koordynatorki projektu, B. Chamczyk i D. Kowalczyk oraz uczestnicy, C. Kłobuszewski i M. Krawczyk, udzielili obszernego wywiadu na temat organizacji, przebiegu i rezultatów projektu. Cała relacja zostanie zamieszczona w Kwartalniku Europa dla Aktywnych nr 2/2018.

Komunikat nr 7 - Więcej wspomnień ( luty 2017r.).

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Sylwii Cygan uczennicy kl. 4r i jej refleksji z wyjazdu na praktyki do Londynu
Link do artykułu na Europejskim Portalu Młodzieżowym:  https://europa.eu/youth/pl/article/59/53469_pl >>> 

Komunikat nr 6 - Trochę wrażeń (grudzień 2017r.).

Zachęcamy do zapoznania się z wrażeniami naszych stażystów z Londynu!
Artykuł o praktykach, opublikowany 27 listopada 2017 r. w dwutygodniku ”Południe – głos warszawiaków” >>>

Komunikat nr 5 - Powrót z praktyk. Podsumowanie.

-  Program kulturowy >>>

 Słowniczek >>>

      3 czerwca 2017 r. nasi praktykanci wrócili ze stażu w Londynie, wszyscy bogatsi o bezcenne doświadczenia zawodowe z pracy w zagranicznych firmach, referencje od pracodawców, obycie językowe i pewność siebie. Londyn został wybrany na miejsce ich praktyk ze względu na to, że jest to ważny ośrodek biznesowo-bankowy i miasto reklamy wielkopowierzchniowej - czyli miejsce dające najlepsze szanse na rozwój dla naszych uczniów specjalizujących się w ekonomii i reklamie. 
Uczniom towarzyszyły dwie zmiany nauczycieli panie Dorota Kowalczyk i Beata Orłowska na początku pobytu i Barbara Chamczyk wraz z Ewą Mikłus w drugiej jego części. Uczniowie mieszkali u rodzin goszczących parami lub trójkami. Stażyści z klasy ekonomicznej zatrudnieni byli w biurach nieruchomości, szkołach językowych, organizacjach charytatywnych, sklepach, organizacjach pomocy społecznej i firmach ubezpieczeniowych. Uczniowie klasy reklamowej pracowali w drukarniach, agencjach reklamowych, sklepach i działach marketingu. W sumie uczniowie odbyli praktyki w 15 różnych przedsiębiorstwach.
     Głównym celem tego przedsięwzięcia był wszechstronny rozwój stażystów w obszarze zawodowym, językowym, społecznym i personalnym. Odbywając praktyki w firmach brytyjskich współpracowali z profesjonalistami reprezentującymi inną kulturę, środowisko pracy, język. Nad prawidłowością przebiegu praktyk i realizacją programu stażu czuwali opiekunowie praktyk w firmach przyjmujących, nauczyciele przedmiotów zawodowych z ZS nr 3 oraz mentorzy z ADC College. W weekendy uczniowie realizowali bogaty program kulturowy przygotowany przez obecnych w Londynie nauczycieli języka angielskiego. Nasi praktykanci dostali od swoich pracodawców świetne referencje i propozycje pracy po skończeniu szkoły.
      Uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w praktykach zagranicznych i pod koniec projektu dostaną Certyfikat Europass Mobilność, do którego wpisane zostały umiejętności i kompetencje zdobyte przez każdego stażystę podczas jego europejskiej ścieżki kształcenia. Teraz przed nami zmierzenie się z raportem uczestnika i upowszechnianie rezultatów projektu.
Dzięki odbytemu stażowi wzrosły ich szanse na znalezienie pracy w Polsce i za granicą, świadomie wyznaczyli swoją ścieżkę kształcenia, poznali specyfikę funkcjonowania zagranicznej firmy, pokonali barierę językową i przećwiczyli język angielski w warunkach prawdziwego życia. Nauczyciele zaangażowani w projekt poszerzyli horyzonty zawodowe, a szkoła wzbogaciła ofertę edukacyjną i zyskała przewagę konkurencyjną nad innymi placówkami.

Komunikat nr 4 - Już w Londynie.

        7 maja 2017 r. dwadzieścioro uczniów z klasy 3e i 3r wyjechało na praktyki zawodowe do Londynu. Po kilkumiesięcznej rekrutacji, przejściu testów językowych i zawodowych oraz trzymiesięcznym szkoleniu językowym, kulturowym, psychologicznym i BHP dwadzieścioro wybrańców odnalazło swoje nazwiska na liście zakwalifikowanych na wyjazd.
        Będą mieszkać w północno-wschodniej części tętniącej życiem metropolii jaką jest Londyn, w dzielnicy Harrow u rodzin goszczących. Naszym partnerem w projekcie jest ADC College – firma z dwudziestoletnim doświadczeniem w znajdowaniu uczniom miejsc praktyk. Nasi stażyści będą pracować w agencjach nieruchomości, szkołach językowych, agencjach ubezpieczeniowych, sklepach, drukarniach i działach marketingu małych i  średnich przedsiębiorstw. Na weekendy zaplanowany mają bogaty program kulturowy. Będzie więc co robić przez 4 tygodnie! Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Komunikat nr 3 - Terminy obowiązkowych zajęć dla uczniów zakwalifikowanych na praktyki zawodowe w Londynie w marcu. Czytaj więcej >>>

Komunikat nr 2 - 8 lutego 2017 o godz. 18.00 (po planowych zebraniach z rodzicami) odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów przygotowujących się do wyjazdu na praktyki w Londynie.
Prosimy o obecność, ponieważ w czasie spotkania zostaną podane ważne informacje dotyczące szczegółów wyjazdu.

Komunikat nr 1 - Testy przed praktykami w Londynie   Czytaj >>>

Do walki o miejsca na stażu w firmach londyńskich przystąpiło 30 uczniów klas trzecich. W procesie rekrutacji komisja rekrutacyjna wyłoniła 24 osoby, które wezmą udział w zajęciach przygotowawczych zaplanowanych na styczeń-marzec 2017 roku. Lista uczniów wywieszona jest na tablicy informacyjnej projektu Erasmus+ w Zespole Szkół nr 3.
Na początku lutego uczniowie napiszą test przygotowany i sprawdzony przez partnera szkoły w Londynie. Wynik testu zostanie wzięty pod uwagę przy ostatecznym wyborze 20 uczniów, którzy wyjadą do Londynu.

TERMINY OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA PRAKTYKI ZAWODOWE W LONDYNIE

Każdy uczeń wyjeżdżający na praktyki zawodowe za granicę musi uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do wyjazdu.
Lista zajęć obejmuje:

-       przygotowanie językowe (20 godz. lekcyjnych)

-       przygotowanie kulturowe (6 godz. lekcyjnych)

-       przygotowanie pedagogiczne (2 godz. lekcyjne)

-       zajęcia BHP (2 godz. lekcyjne)

MARZEC 2017

W styczniu i lutym 2017 roku kandydaci na praktyki do Londynu odbyli:
- przygotowanie językowe – 14 godz. lekcyjnych
- przygotowanie pedagogiczne – 2 godz. lekcyjne

Na marzec 2017 zaplanowano:

- przygotowanie językowe – 6 godz. lekcyjnych,
- przygotowanie kulturowe – 6 godz. lekcyjnych
- przygotowanie pedagogiczne – 4 godz. lekcyjne
- BHP – 2 godz. lekcyjne

Zajęcia zaplanowane na marzec 2017 będą odbywać się wg. poniższego grafiku dla uczniów obydwu klas 3e i 3r:

 04.03 – sobota godz. 9.00 (3 godz. lekcyjne przygotowania językowego w grupach + 2 godz. lekcyjne przygotowania pedagogicznego)

11.03 – sobota godz. 9.00 (3 godz. lekcyjne przygotowania kulturowego + 2 godz. lekcyjne przygotowania pedagogicznego)

13.03 – poniedziałek godz. 14.30 (2 godz. lekcyjne przygotowania kulturowego)

15.03 – środa godz. 14.30 (1 godz. lekcyjna przygotowania kulturowego)

18.03 – sobota godz. 8.45 (3 godz. lekcyjne przygotowania językowego w grupach)

04.03 odbędzie się test językowy, na podstawie którego uczniowie zostaną przydzieleni do firm w Londynie.

Termin zajęć BHP zostanie podany później.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na styczeń i luty 2017 zaplanowano zajęcia z języka angielskiego – 14 godz. lekcyjnych. Zajęcia będą odbywać się w grupach wg. poniższego grafiku:

KL. 3E

18.01 – środa godz. 14.30 (2 godz. lekcyjne)

25.01 – środa godz. 14.30 (2 godz. lekcyjne)

28.01 – sobota godz. 9.00 (4 godz. lekcyjne)

01.02 – środa godz. 14.30 (2 godz. lekcyjne)

04.02 – sobota godz. 9.00 (4 godz. lekcyjne)

KL. 3R

16.01 – poniedziałek godz. 14.30 (2 godz. lekcyjne)

23.01 – poniedziałek godz. 14.30 (2 godz. lekcyjne)

28.01 – sobota godz. 9.00 (4 godz. lekcyjne)

30.01 – poniedziałek godz. 14.30 (2 godz. lekcyjne)

04.02 – sobota godz. 9.00 (4 godz. lekcyjne)

W marcu 2017 odbędą się pozostałe zajęcia przygotowawcze – grafik zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

----------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM PROJEKTU:

wrzesień 2016:          podpisanie umowy z FRSE,

październik 2016:     podpisanie umowy z ADC College (partnerem ZS nr 3 w Londynie), powołanie komisji rekrutacyjnej i zespołu ewaluacyjnego, ogłoszenie regulaminu rekrutacji,

październik - listopad 2016:     przeprowadzenie rekrutacji i wyłonienie kandydatów na wyjazd,

grudzień 2016 - marzec 2017:     przeprowadzenie zajęć przygotowawczych: językowych (20h), kulturowych (6h), pedagogicznych (6h), BHP (2h),

maj 2017:       wyjazd na staż,

czerwiec - wrzesień 2017:    ewaluacja projektu,

wrzesień - listopad 2017:      upowszechnianie rezultatów projektu w środowisku szkolnym i lokalnym (rezultaty cząstkowe upowszechniane będą na bieżąco)

do czerwca 2018:      przygotowanie raportu końcowego.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW:

W roku szkolnym 2016/17 do projektu mobilności mogą zgłaszać się uczniowie klas trzecich ZS nr 3. Zgodnie z programem szkoły będą oni odbywać miesięczne praktyki zawodowe w maju 2017. Praktyki w Londynie są alternatywą praktyk w Polsce.

Uczniowie zainteresowani odbywaniem praktyk w Londynie powinni postępować według następujących kroków:

KROK 1: zapoznać się z informacjami dotyczącymi projektu zamieszczonymi na stronie internetowej i tablicy informacyjnej. Prosimy również śledzić ich aktualizacje i zwrócić uwagę na wymagania wobec kandydatów.

KROK 2: wypełnić formularz zgłoszeniowy do 17.10.2016 (do pobrania i złożenia u pani Barbary Chamczyk)

KROK 3: wziąć udział w szkoleniach przygotowujących do wyjazdu, które odbywać się będą w terminie grudzień 2016 - marzec 2017 (szkolenia są obowiązkowe).

KRYTERIA NABORU UCZESTNIKÓW:

W celu wyłonienia grupy kandydatów na staż, zostanie powołana komisja rekrutacyjna, która weżmie pod uwagę następujące  kryteria:

  1. średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec 1 i 2 klasy (0-6 pkt)
  2. ocena z zachowania na koniec 2 klasy (min. poprawna) (3-6 pkt)
  3. wynik testu z języka angielskiego (0-6 pkt)
  4. opinia wychowawcy (zdyscyplinowanie, kultura osobista, postawy prospołeczne) (0-6 pkt)
  5. wynik testu z przedmiotów zawodowych (0-6 pkt)

W sumie uczestnik będzie mógł otrzymać maximum 30 pkt.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 20 kandydatów z najwyższymi wynikami. Powstanie też lista rezerwowa.

Procedura odwoławcza: po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów, uczeń będzie miał 5 dni na złożenie do sekretariatu dyrektora szkoły odwołanie od decyzji komisji. Komisja rekrutacyjna zbierze sie ponownie w celu rozpatrzenia odwołania.

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STAŻ:

Kandydaci będą zobowiązani do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących wyjazdu oraz  kursie przygotowującym do wyjazdu, który odbędzie się w okresie od grudnia 2016 do marca 2017 (dokładane daty zostaną podane później). Kurs będzie obejmował:

–                    20 h przygotowania językowego (język angielski biznesowy)

–                    6 h przygotowania kulturowego

–                    6 h przygotowania psychologiczne-pedagogicznego

–                    2 h przygotowania BHP

Zajęcia odbywać się będą popołudniami lub w soboty. Obecność na zajęciach kursanci będą każdorazowo potwierdzać podpisem.

Za nieobecności na zajęciach kandydaci będą otrzymywali punkty ujemne.