Egzamin maturalny

MATURA  2018 - ważne komunikaty

Wszystkie niezbędne informacje o egzaminie maturalnym w 2018 są podawane w gablocie szkolnej przy sekretariacie młodzieżowym oraz na stronie internetowej szkoły. Strony OKE i CKE (linki poniżej).

NOWA MATURA - co powinieneś wiedzieć ?  Warto wiedzieć ! Kliknij !!! 

Komunikat 1

Na tablicy informacyjnej przy sekretariacie młodzieżowym wywieszony jest harmonogram egzaminów maturalnych w Technikum Ekonomicznym nr 8.

Komunikat 2

 • Deklarację wstępną przystąpienia do matury uczniowie klas IV składają do 30 września 2017r.
  u wychowawcy (wymagany dowód osobisty). 
 • Termin składania ostatecznej deklaracji maturalnej mija 7 lutego 2018 r. Po tej dacie jakiekolwiek zmiany nie będą uwzględniane.

Komunikat 3

 • W gablocie przy sekretariacie młodzieżowym wywieszony jest harmonogram ustnych egzaminów maturalnych. 

Najważniejsze informacje zamieszczane na  stronie OKE w Warszawie 

 • Informatory maturalne 
 • Standardy wymagań
 • Procedury maturalne i załączniki 2018
 • Deklaracje maturalne 2018
 • Harmonogram egzaminów maturalnych 2018
 • Komunikat o pomocach i przyborach 2018
 • Zasady zgłaszania się na maturę dla absolwentów zlikwidowanych szkół
 • Dostosowania warunków 2017/18
 • Tematy prezentacji z języka polskiego 2018
 • Zasady wnoszenia opłaty egzaminacyjnej, zwolnienie z opłaty, numer konta

Strony www dla maturzysty: