Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy

Warto wiedzieć ! Pytania i odpowiedzi o nowym egzaminie w kwalifikacjach >>>

Stary egzamin zawodowy >>>

Komunikat 1 :

Uwaga uczniowie i absolwenci !
Osoby , które chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji egzaminacyjnej  zima 2019
(jednej lub obydwu części) proszeni są o wypełnienie deklaracji przystąpienia do egzaminu i złożenie ich w sekretariacie wraz załącznikami do dnia września 2018 r. 

Przypominamy również o konieczności wniesienia opłat za egzamin – wszelkie informacje o opłatach na stronach internetowych OKE Warszawa i CKE. 

Strony dla ucznia/absolwenta

Najważniejsza dokumenty: