Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy

Warto wiedzieć ! Pytania i odpowiedzi o nowym egzaminie w kwalifikacjach >>>

Stary egzamin zawodowy >>>

Komunikat 1 :

Uwaga absolwenci !
Osoby , które chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji egzaminacyjnej  czerwiec – lipiec 2018 ( jednej lub obydwu części) proszeni są o wypełnienie deklaracji przystąpienia do egzaminu i złożenie ich w sekretariacie wraz załącznikami do dnia 18 lutego 2018 r.

 

Informujemy również, że osoby, które zdawały egzamin w styczniu 2018 r. i po 23 marca 2018 r. (termin przekazania wyników do szkół) otrzymają informację, że nie zdały egzaminu, będą mogły złożyć deklarację na sesję egzaminacyjną– czerwiec- lipiec 2018 r. Muszą to jednak zrobić w terminie 7 dni od otrzymania wyników i nie później niż do 30 marca 2018 r.

 

Przypominamy również o konieczności wniesienia opłat za egzamin – wszelkie informacje o opłatach na stronach internetowych OKE Warszawa i CKE. 

Strony dla ucznia/absolwenta

Najważniejsza dokumenty: