Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje działania podejmowane przez szkołę w celu przygotowania uczniów do aktywnego i skutecznego poruszania się na niestabilnym rynku pracy, podjęcia pracy w zawodzie, stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,  wyboru poziomu i kierunku  dalszego kształcenia. Zarys dla ucznia >>>

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO - PROGRAM

 

Tu warto zaglądać...

Wszechstronna informacja z zakresu doradztwa zawodowego

Informacja o kierunkach studiów

 


Poznanie własnego potencjału zawodowego / Przewodnik po rynku pracy

 

 Program równych szans - poszukuj pracy w Unii Europejskiej

 

WARSZAWSKI SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Konsultacje , spotkanie z doradcą zawodowym >>> 

 

MOKOTOWSKA GIEŁDA SZKÓŁ ZAWODOWYCH >>>

PROMOCJA SZKOŁY - EXPO 2016 >>>

TYDZIEŃ ZAWODOWCA W TECHNIKUM EKONOMICZNYM NR 8 >>>

ABSOLWENCIE !

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE ** "WSPARCIE OSÓB MŁODYCH" ** ZDOBĄDŹ WYMARZONĄ PRACĘ ! >>>