Biblioteka

 

Czynna w dniach pracy szkoły w godzinach: 

Dzień tygodnia godziny pracy
Poniedziałek 8.00 - 10.30  / 12.30-13.30
Wtorek 8.00 - 11.30
Środa 11.30 - 15.10
Czwartek 8.00 - 9.30 / 11.30 - 13.30
Piątek 8.00 - 10.30

Bibliotekarz - Paweł Górecki 

Systematycznie uzupełniany zasób książek przekroczył 20 000. Dzięki współpracy z Dzielnicową Wypożyczalnią Kompletów Książek dostępny czytelnikom zasób jest jeszcze większy:

  • jest to zarówno literatura fachowa, zwłaszcza z ekonomii i historii oraz lektury szkolne, jak i literatura piękna, przewodniki, poradniki itp.
  • udostępnia podstawowe tytuły gazet i czasopism.
  • najszybciej rośnie zasób wiedzy gromadzonej na multimedialnych nośnikach elektronicznych.


Od lat rola biblioteki zmienia się. Zgodnie ze światową tendencją staje się ona interdyscyplinarnym centrum dostępu
do wiedzy. Udziela porad i świadczy pomoc w dostępie do wiedzy o kwestiach niekoniecznie zawężonych do ram poszczególnych przedmiotów nauki szkolnej.Wycieczki biblioteki szkolnej:
- Czytelnia Naukowa, Warszawa