Technik ekonomista 331403

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej: Technik ekonomista 331403

Technik ekonomista 331403 kursy

 

NOWOŚĆ  W  OFERCIE  EDUKACYJNEJ  SZKOŁY NA  ROK SZK. 2013/2014

Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie technik ekonomista 331403, kwalifikacja A.35.- planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

Oferta skierowana jest do wszystkich osób, które pragną zdobyć nowy zawód, a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

 

Czytaj więcej: Technik ekonomista 331403 kursy

Technik organizacji reklamy 333906

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Zawód technik organizacji reklamy jest zawodem szerokoprofilowym, wymagającym łączenia w sobie, między innymi wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej.

Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część, dlatego ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie, jest wyposażenie absolwenta w taki zasób wiedzy i umiejętności o charakterze ekonomicznym, który pozwoli na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro i mikroekonomicznej.

Czytaj więcej: Technik organizacji reklamy 333906

Szkoła Policealna Nr 9 Technik rachunkowości 431103

 

System dzienny (2-letni)

Kształcimy w zawodzie - Technik rachunkowości


Kwalifikacje:

  • - A-36  Prowadzenie rachunkowości
  • - A-65  Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Czytaj więcej: Szkoła Policealna Nr 9 Technik rachunkowości 431103

Egzamin maturalny

MATURA  2019 - ważne komunikaty 

Wszystkie niezbędne informacje o egzaminie maturalnym w 2019 są podawane w gablocie szkolnej przy sekretariacie młodzieżowym oraz na stronie internetowej szkoły. Strony OKE i CKE (linki poniżej).

NOWA MATURA - co powinieneś wiedzieć ?  Warto wiedzieć ! Kliknij !!! 

Komunikat 3

Prosimy zapoznać się z informacjami o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego >>>
Do 1 października należy dostarczyć wszystkie dokumenty potrzebne do uzyskania dostosowania.

Komunikat 2

Świadectwa maturalne po egzaminach poprawkowych Matura 2018 będą do odbioru 11 września po godzinie 12.00 w sekretariacie młodzieżowym.

Komunikat 1

  • Deklarację wstępną przystąpienia do matury uczniowie klas IV składają do 28 września 2018r.
    u wychowawcy (wymagany dowód osobisty). 
  • Termin składania ostatecznej deklaracji maturalnej mija 7 lutego 2019 r. Po tej dacie jakiekolwiek zmiany nie będą uwzględniane.

Najważniejsze informacje zamieszczane na  stronie OKE w Warszawie 

Strony www dla maturzysty:

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja 2018/19

Elektroniczny system naboru >>>

w roku szkolnym 2018/19 prowadzimy nabór do czterech klas dwóch zawodach:  

Technik ekonomista - klasy: 1A, 1B czytaj >>>   

(w roku szkolnym 2017/18 kontynuujemy innowację -
„Przedsiębiorca na rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej”) >>>

Technik organizacji reklamy - klasa 1C, 1D  czytaj>>>
 

W roku szkolnym 2018/19 zamierzamy kontynuować po raz trzeci praktyki zagraniczne.

___________________________________________________________

DOKUMENTY REKRUTACYJNE    (do pobrania)

Wniosek o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej >>>

Informacja o przetwarzaniu danych, potwierdzenia>>>

Regulamin rekrutacji  na rok szkolny 2018/19 >>> 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/19 >>>

Kwestionariusz ucznia do wydrukowania >>>

Informator o szkołach zawodowych ( o nas na str 32) >>>

Adresy placówek medycznych / zaświadczenia lekarskie

Wzór oświadczenia (o braku zaświadczenia lekarskiego w terminie)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Krótka charakterystyka klas pierwszych 

               Oddziały  I A  /  I B             

zawód  -  technik ekonomista   

I  język obcy - j. angielski
II język obcy – do wyboru (j. rosyjski, j. hiszpański, j. niemiecki)

przedmioty rozszerzone:   j. angielski, geografia. 

Kwalifikacje zawodowe:

     AU.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,

     AU.36 – Prowadzenie rachunkowości. 

                   Oddziały   I C / I D                

zawód – technik organizacji reklamy 

I  język  obcy - j. angielski
II język obcy – do wyboru (j. rosyjski, j. hiszpański, j. niemiecki)

przedmioty rozszerzone:    j. angielski, geografia.

Kwalifikacje zawodowe:

     AU.26 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych,

     AU.27 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Przedmioty (obowiązkowe zajęcia edukacyjne) na świadectwie ukończenia   gimnazjum, za które przyznawane są punkty w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym:

język polski, matematyka, informatyka  i wskazany język obcy we wszystkich oddziałach.

Uwaga!

Kandydaci do Technikum Ekonomicznego nr 8 mogą składać dokumenty w sekretariacie młodzieżowym w godzinach określonych w Regulaminie Rekrutacji.
-------------------------------------------------------------------------------

SZKOŁA POLICEALNA NR 9

Regulamin rekrutacji do SP 9 na rok szk. 2018/2019 >>>

Kwestionariusz SP 9 >>>

Biblioteka

 

Czynna w dniach pracy szkoły w godzinach: 

Dzień tygodnia godziny pracy
Poniedziałek 8.00 - 10.30  / 12.30-13.30
Wtorek 8.00 - 11.30
Środa 11.30 - 15.10
Czwartek 8.00 - 9.30 / 11.30 - 13.30
Piątek 8.00 - 10.30

Bibliotekarz - Paweł Górecki 

Systematycznie uzupełniany zasób książek przekroczył 20 000. Dzięki współpracy z Dzielnicową Wypożyczalnią Kompletów Książek dostępny czytelnikom zasób jest jeszcze większy:

  • jest to zarówno literatura fachowa, zwłaszcza z ekonomii i historii oraz lektury szkolne, jak i literatura piękna, przewodniki, poradniki itp.
  • udostępnia podstawowe tytuły gazet i czasopism.
  • najszybciej rośnie zasób wiedzy gromadzonej na multimedialnych nośnikach elektronicznych.

Czytaj więcej: Biblioteka

Praktyki zawodowe

Nasza szkoła objęta jest patronatem:

Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2017/18

W bieżącym roku szkolnym praktyki odbywać się będą w terminie 07.05 - 01.06. 2018r. Na praktyki skierowani są uczniowie klas 3e i 3r,  kształcący się w zawodach: technik ekonomista i technik organizator reklamy.

Firmy i instytucje przyjmujące uczniów na praktyki w roku szkolnym 2017/18>>>

20 najlepszych uczniów, którzy przeszli odpowiednie kursy i szkolenia, wyjedzie na praktyki zagraniczne do Londynu.

Do pobrania:

UWAGA!  PRAKTYKI ZAGRANICZNE ( po raz drugi  ...  )        >>> czytaj więcej

         W roku szkolnym 2017/18 Technikum Ekonomiczne nr 8 już po raz drugi bierze udział w realizacji projektu Erasmus +. Celem naszego przedsięwzięcia jest wysłanie najlepszych uczniów klas trzecich na miesięczne praktyki zawodowe do Londynu.

        Nasz wyjazd został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

         Jest to wielka szansa dla uczniów na zdobycie doświadczenia zawodowego w środowisku firmy zagranicznej, doskonalenia znajomości języka oraz  miesięcznego pobytu w wielokulturowym, barwnym mieście jakim jest Londyn!

 

 

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy

Warto wiedzieć ! Pytania i odpowiedzi o nowym egzaminie w kwalifikacjach >>>

Stary egzamin zawodowy >>>

Komunikat 1 :

Uwaga uczniowie i absolwenci !
Osoby , które chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji egzaminacyjnej  zima 2019
(jednej lub obydwu części) proszeni są o wypełnienie deklaracji przystąpienia do egzaminu i złożenie ich w sekretariacie wraz załącznikami do dnia września 2018 r. 

Przypominamy również o konieczności wniesienia opłat za egzamin – wszelkie informacje o opłatach na stronach internetowych OKE Warszawa i CKE. 

Strony dla ucznia/absolwenta

Najważniejsza dokumenty: