Technik ekonomista 331403

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej: Technik ekonomista 331403

Technik ekonomista 331403 kursy

 

NOWOŚĆ  W  OFERCIE  EDUKACYJNEJ  SZKOŁY NA  ROK SZK. 2013/2014

Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie technik ekonomista 331403, kwalifikacja A.35.- planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

Oferta skierowana jest do wszystkich osób, które pragną zdobyć nowy zawód, a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

 

Czytaj więcej: Technik ekonomista 331403 kursy

Technik organizacji reklamy 333906

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Zawód technik organizacji reklamy jest zawodem szerokoprofilowym, wymagającym łączenia w sobie, między innymi wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej.

Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część, dlatego ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie, jest wyposażenie absolwenta w taki zasób wiedzy i umiejętności o charakterze ekonomicznym, który pozwoli na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro i mikroekonomicznej.

Czytaj więcej: Technik organizacji reklamy 333906

Szkoła Policealna Nr 9 Technik rachunkowości 431103

 

System dzienny (2-letni)

Kształcimy w zawodzie - Technik rachunkowości


Kwalifikacje:

  • - A-36  Prowadzenie rachunkowości
  • - A-65  Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Czytaj więcej: Szkoła Policealna Nr 9 Technik rachunkowości 431103

Egzamin maturalny

MATURA  2018 - ważne komunikaty

Wszystkie niezbędne informacje o egzaminie maturalnym w 2018 są podawane w gablocie szkolnej przy sekretariacie młodzieżowym oraz na stronie internetowej szkoły. Strony OKE i CKE (linki poniżej).

NOWA MATURA - co powinieneś wiedzieć ?  Warto wiedzieć ! Kliknij !!! 

Komunikat 1

Na tablicy informacyjnej przy sekretariacie młodzieżowym wywieszony jest harmonogram egzaminów maturalnych w Technikum Ekonomicznym nr 8.

Komunikat 2

  • Deklarację wstępną przystąpienia do matury uczniowie klas IV składają do 30 września 2017r.
    u wychowawcy (wymagany dowód osobisty). 

Najważniejsze dokumenty do pobrania ze stron OKE (oraz szkolnej) :

Strony www dla maturzysty:

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja 2017/18

Elektroniczny system naboru >>>

w roku szkolnym 2017/18 prowadzimy nabór do 3  klas2 zawodach:  

Technik ekonomista - klasy: 1D / 1E czytaj >>>   

(w roku szkolnym 2017/18 kontynuujemy innowację -
„Przedsiębiorca na rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej”) >>>

Technik organizacji reklamy - klasa 1R czytaj>>>
 

W roku szkolnym 2017/18 zamierzamy kontynuować praktyki zagraniczne.

___________________________________________________________

DOKUMENTY REKRUTACYJNE    (do pobrania)

Regulamin rekrutacji  na rok szkolny 2017/18 >>> 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/18 >>>

Kwestionariusz ucznia do wydrukowania >>>

Informator o szkołach zawodowych ( o nas na str, 38) >>>

Adresy placówek medycznych / zaświadczenia lekarskie

Wzór oświadczenia (o braku zaświadczenia lekarskiego w terminie)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Krótka charakterystyka klas pierwszych 

               Oddziały I D  /   I E            

zawód  -  technik ekonomista   

I  język obcy - j. angielski
II język obcy – do wyboru (j. rosyjski, j. hiszpański, j. niemiecki)

przedmioty rozszerzone:   j. angielski, geografia. 

Kwalifikacje zawodowe:

     A.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,

     A.36 – Prowadzenie rachunkowości. 

                   Oddział I R                      

zawód – technik organizacji reklamy 

I  język  obcy - j. angielski
II język obcy – do wyboru (j. rosyjski, j. hiszpański, j. niemiecki)

przedmioty rozszerzone:    j. angielski, geografia.

Kwalifikacje zawodowe:

     A.26 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych,

     A.27 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Przedmioty (obowiązkowe zajęcia edukacyjne) na świadectwie ukończenia   gimnazjum, za które przyznawane są punkty w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym:

język polski, matematyka, informatyka  i wskazany język obcy we wszystkich oddziałach.

Uwaga!

Kandydaci do Technikum Ekonomicznego nr 8 mogą składać dokumenty w sekretariacie młodzieżowym w godzinach określonych w Regulaminie Rekrutacji.
-------------------------------------------------------------------------------

SZKOŁA POLICEALNA NR 9

Regulamin rekrutacji do SP 9 na rok szk. 2017-2018 >>>

Kwestionariusz SP 9 >>>

Biblioteka

 

Czynna w dniach pracy szkoły w godzinach: 

Dzień tygodnia godziny pracy
Poniedziałek 8.00 - 10.30  / 12.30-13.30
Wtorek 8.00 - 11.30
Środa 11.30 - 15.10
Czwartek 8.00 - 9.30 / 11.30 - 13.30
Piątek 8.00 - 10.30

Bibliotekarz - Paweł Górecki 

Systematycznie uzupełniany zasób książek przekroczył 20 000. Dzięki współpracy z Dzielnicową Wypożyczalnią Kompletów Książek dostępny czytelnikom zasób jest jeszcze większy:

  • jest to zarówno literatura fachowa, zwłaszcza z ekonomii i historii oraz lektury szkolne, jak i literatura piękna, przewodniki, poradniki itp.
  • udostępnia podstawowe tytuły gazet i czasopism.
  • najszybciej rośnie zasób wiedzy gromadzonej na multimedialnych nośnikach elektronicznych.

Czytaj więcej: Biblioteka

Praktyki zawodowe

Nasza szkoła objęta jest patronatem:


Wspólna akcja Urzędu i szkoły "Rozlicz PIT 2015" >>>

Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2016/17

W bieżącym roku szkolnym praktyki odbywać się będą w terminie 8.05 - 2.06. 2017r. Na praktyki skierowani są uczniowie klas 3e i 3r,  kształcący się w zawodach: technik ekonomista i technik organizator reklamy.

20 najlepszych uczniów, którzy przeszli odpowiednie kursy i szkolenia, wyjeżdża na praktyki zagraniczne do Londynu.

Do pobrania:

UWAGA!  STARTUJĄ PRAKTYKI ZAGRANICZNE  ...          >>> czytaj więcej

         W roku szkolnym 2016/17 Technikum Ekonomiczne nr 8 po raz pierwszy weźmie udział w realizacji projektu Erasmus +. Celem naszego przedsięwzięcia jest wysłanie najlepszych uczniów klas trzecich na miesięczne praktyki zawodowe do Londynu.

        Nasz wyjazd został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

         Jest to wielka szansa dla uczniów na zdobycie doświadczenia zawodowego w środowisku firmy zagranicznej, doskonalenia znajomości języka oraz  miesięcznego pobytu w wielokulturowym, barwnym mieście jakim jest Londyn!

Drodzy uczniowie, jest o co walczyć!

 

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy

Warto wiedzieć ! Pytania i odpowiedzi o nowym egzaminie w kwalifikacjach >>>

Stary egzamin zawodowy >>>

Komunikat 3 

Terminy sesji - czerwiec 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

- 12-06-2017r.   godz. 12:00   etap pisemny
13-06-2017r.   godz. 09:00   etap praktyczny   (technik ekonomista)
- 13-06-2017r.   godz. 09:00   etap praktyczny   (technik obsł. turyst.)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

20-06-2017r.   godz. 10:00   etap pisemny   A.35
20-06-2017r.   godz. 12:00   etap pisemny   A.36
20-06-2017r.    godz. 14:00   etap pisemny   A.26

22-06-2017r.   godz. 09:00   etap praktyczny   A.35
- 28-06-2017r.   godz. 08:00   etap praktyczny   A.26

Komunikat 2

Egzamin z kwalifikacji w sesji - styczeń 2017  (część pisemna)  - 12.01. 2017r.

Terminy egzaminów z kwalifikacji w sesji  - styczeń 2017 (część praktyczna)

A27 - 02.02.2017r. - godz. 9.00

A30 - 09.01.2017r. - godz. 16.00

A31 - 09.01.2017r. - godz. 9.00

A32 - 09.01.2017r. - godz. 13.00

A35 - 18.01.2017r. - godz. 9.00

A36 - 27.01.2017r. - godz. 9.00

 

Komunikat 1

Terminy egzaminów z kwalifikacji zawodowych - sesja październik 2016 :

  -  część pisemna        - 06.10.2016   g.10.00 kwalif. A35 i A30, godz.12.00- kwalif. A.36
  -  część praktyczna   - 01.10.2016   g.9.00 kwalif. A36
                                  - 07.10.2016   g.9.00 kwalif. A35
                                  - 07.10.2016   g.8.00 kwalif. A26
                                  - 11.10.2016   g.16.00 kwalif. A30

 

Strony dla ucznia/absolwenta

Najważniejsza dokumenty: