Podajemy terminy przedmiotowych egzaminów poprawkowych: 26 - 27 sierpień 2020r. Prosimy o solidne przygotowanie się do egzaminów - nie warto tracić szansy.
Przypominamy, że na promocję warunkową z jedną ocena niedostateczną mogą liczyć wyłącznie Ci, którzy przystąpią do wszystkich egzaminów poprawkowych i uzyskają pozytywną opinię Rady Pedagogicznej.

26.08.2020 środa

matematyka
D.Łępicka, K.Wiącek, K. Kosewski
godz. 9.00 sala 3

wychowanie fizyczne
K.Michałowski, M. Rokita, M. Plichcińska
godz. 9.00 sala gimn.

język hiszpański / język rosyjski
P.Górecki,P.Krzymowski, M. Plichcińska
godz. 11.00 sala 15

geografia
P.Kalinowski, B.Grzegorczyk K.Kosewski
godz. 11.00 sala 108

historia
J. Mrzygłód-Piszek, E. Ulman, K.Kosewski
godz. 11.00 sala 111

tworzenie przekazu reklamowego
B.Orłowska, A. Kaczyńska, K.Kosewski
godz. 13.00 sala 10

27.08.2020 czwartek

organizacja i techniki reklamy / pracownia produkcji reklamy
R. Makolądra, K. Kudełka, M. Plichcińska
godz. 9.00 sala 12

język polski
J. Widawska,T.Spytek, K.Kosewski
godz. 9.00 sala 109

informatyka
B.Mikulska, R.Wysocki, K. Kosewski
godz. 11.00 sala 114

język angielski / język angielski w działalności reklamowej
D.Kowalczyk, P.Krzymowski, M. Plichcińska
godz. 11.00 sala 16
-----------------------------------------------------

Dyrekcja Technikum Ekonomicznego nr 8