ROK SZKOLNY 2016/17

Plany nauczania obowiązujące w klasach I

Klasa 1 - technik ekonomista

Klasa 1 - technik organizacji reklamy

Plany nauczania obowiązujące w klasach II

Klasa 2 - technik ekonomista

Klasa 2 - technik organizacji reklamy

Plany nauczania obowiązujące w klasach III

Klasa 3 - technik ekonomista

Klasa 3 - technik organizacji reklamy

Plan nauczania obowiązujący w klasie IV

Klasa 4 - technik ekonomista

Klasa 3 - technik logistyk

Klasa 3 - technik organizacji reklamy