Program wychowawczy i profilaktyki

 

Program profilaktyki Zespołu Szkół nr 3

Program wychowawczy Zespołu Szkół nr 3

 

Bardzo dziękujemy rodzicom za cenne uwagi do programu profilaktyki i programu wychowawczego.