Rok szkolny 2018/19

Bardzo dziękujemy rodzicom za cenne uwagi do programu wychowawczo-profilaktycznego.

Program wychowawczo-profilaktyczny Technikum Ekonomicznego nr 8 na rok szkolny 2018/19 >>>