Podręczniki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/19

TECHNIK EKONOMISTA >>>
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY >>>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/18

TECHNIK EKONOMISTA >>>
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/17

TECHNIK EKONOMISTA >>>
TECHNIK LOGISTYK >>>
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY >>>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/16

Technik ekonomista >>>

Technik organizacji reklamy >>>

Technik logistyk >>>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROK SZKOLNY 2014/15
Technik ekonomista

wykaz podręczników dla klas I, II i III według nowej podstawy programowej w roku 2014/2015

wykaz podręczników dla klasy IV w roku 2014/2015

Technik obsługi turystycznej

wykaz podręczników dla klasy IV w roku 2014/2015

Technik organizacji reklamy

wykaz podręczników dla klas I i II według nowej podstawy programowej w roku 2014/2015

Technik logistyk

wykaz podręczników dla klas I i II według nowej podstawy programowej w roku 2014/2015

 

Szkolne plany nauczania

ROK SZKOLNY 2016/17

Plany nauczania obowiązujące w klasach I

Klasa 1 - technik ekonomista

Klasa 1 - technik organizacji reklamy

Plany nauczania obowiązujące w klasach II

Klasa 2 - technik ekonomista

Klasa 2 - technik organizacji reklamy

Plany nauczania obowiązujące w klasach III

Klasa 3 - technik ekonomista

Klasa 3 - technik organizacji reklamy

Plan nauczania obowiązujący w klasie IV

Klasa 4 - technik ekonomista

Klasa 3 - technik logistyk

Klasa 3 - technik organizacji reklamy 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

Rok szkolny 2018/19

Bardzo dziękujemy rodzicom za cenne uwagi do programu wychowawczo-profilaktycznego.

Program wychowawczo-profilaktyczny Technikum Ekonomicznego nr 8 na rok szkolny 2018/19 >>>

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej >>>