SAMORZĄD SZKOLNY 2018/19
Przewodniczący:    Bartosz Wójcik 3E
Z-cy przewodniczącego: Alicja Berlińska 4E
Paulina Szymczyk 3R
Sandra Malinowska 2E
Mateusz Grenda 1A

 

TACY JESTEŚMY !