Nasza szkoła objęta jest patronatem:

Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2019/20

-----------------------------------------------------

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA TERMINY I ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH ULEGAJĄ MODYFIKACJI. 

WSZYSTKIE INFORMACJE PRZEKAZYWANE SĄ NA BIEŻĄCO W LIBRUSIE. PROSZĘ CZYTAĆ WIADOMOŚCI I OGŁOSZENIA.

------------------------------------------------------

Praktyki zagraniczne w Hiszpanii. Czytaj więcej na stronie >>>

W bieżącym roku szkolnym praktyki odbywać się będą w terminie 04.05 - 29.05. 2020r. Na praktyki skierowani są uczniowie klas 3e i 3r,  kształcący się w zawodach: technik ekonomista i technik organizacji reklamy.

Firmy i instytucje przyjmujące uczniów na praktyki w poprzednim roku szkolnym - 2018/19:

technik ekonomista >>>

technik organizacji reklamy >>>

W bieżącym roku szkolnym  18 uczniów (po wewnętrznej kwalifikacji) odbywać będzie praktyki zagraniczne w Hiszpanii.

Do pobrania:

PRAKTYKI ZAGRANICZNE PO RAZ TRZECI... tym razem w Hiszpanii.      Czytaj więcej >>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!  PRAKTYKI ZAGRANICZNE ( po raz drugi  ...  ) 

         W roku szkolnym 2017/18 Technikum Ekonomiczne nr 8 już po raz drugi brało udział w realizacji projektu Erasmus +. Celem naszego przedsięwzięcia było wysłanie najlepszych uczniów klas trzecich na miesięczne praktyki zawodowe do Londynu.

        Nasz wyjazd został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

         Jest to wielka szansa dla uczniów na zdobycie doświadczenia zawodowego w środowisku firmy zagranicznej, doskonalenia znajomości języka oraz  miesięcznego pobytu w wielokulturowym, barwnym mieście jakim jest Londyn!

Czytaj więcej >>>