WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/21

Ważna informacja w sprawie podręczników  
 
Podręczniki do przedmiotów zawodowych, które jeszcze nie zostały podane w zestawie podręczników ukażą się dopiero w połowie września.
 
Podręczniki do przedmiotów ekonomicznych (technik ekonomista i technik rachunkowości) zostaną zamówione przez nauczycieli - prosimy nie kupować na własną rękę.
 
Podręczniki do przedmiotów reklamowych (technik reklamy) - podamy natychmiast po ich ukazaniu i wyborze przez nauczyciela (sposób zakupu również)
 


Klasy pierwsze:

Technik reklamy >>>

Technik ekonomista >>>

Technik rachunkowości >>>

Klasy drugie:

Technik rachunkowości po gimnazjum >>> 

Technik ekonomista po gimnazjum >>>

Technik reklamy po gimnazjum >>>

          Technik ekonomista po szkole podstawowej >>>

          Technik rachunkowości po szkole podstawowej >>>

          Technik reklamy po szkole podstawowej >>>

Klasy trzecie i czwarte:

Technik ekonomista >>>

Technik organizacji reklamy >>>


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/20

PODRĘCZNIKI DLA KLAS I

klasy pierwsze po szkole podstawowej:

klasa 1A >>>
klasa 1B >>>
klasa 1C D >>>

klasy pierwsze po gimnazjum:

klasa 1E F >>>
klasa 1G >>>
klasa 1H >>>

KLASY II, III, IV :

TECHNIK EKONOMISTA >>>
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY >>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/19

TECHNIK EKONOMISTA >>>
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY >>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/18

TECHNIK EKONOMISTA >>>
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/17

TECHNIK EKONOMISTA >>>
TECHNIK LOGISTYK >>>
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY >>>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/16

Technik ekonomista >>>

Technik organizacji reklamy >>>

Technik logistyk >>>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROK SZKOLNY 2014/15
Technik ekonomista

wykaz podręczników dla klas I, II i III według nowej podstawy programowej w roku 2014/2015

wykaz podręczników dla klasy IV w roku 2014/2015

Technik obsługi turystycznej

wykaz podręczników dla klasy IV w roku 2014/2015

Technik organizacji reklamy

wykaz podręczników dla klas I i II według nowej podstawy programowej w roku 2014/2015

Technik logistyk

wykaz podręczników dla klas I i II według nowej podstawy programowej w roku 2014/2015