MATURA  2020 - ważne komunikaty 

Zapoznaj się obowiązkowo!

Szanowni Państwo,

Zamieściliśmy harmonogram matur z salami na egzaminy w czerwcu (pierwszy od góry).

Żeby był dla Was czytelny,  podaliśmy w nim nazwiska zdających (tylko nazwiska dla ochrony danych). Dzięki temu będziecie wiedzieć w jakiej sali zdajecie.

8, 9, 10 czerwca będziecie do szkoły wchodzili innymi wejściami, w zależności od numeru sali, w której zdajecie egzamin - by uniknąć zagęszczenia ponad miarę.

Numery sal (co oznaczają?) :

sala nr 1 - to sala gimnastyczna (wejście główne)
sala nr 2 - to sala 126 / pawilon I piętro (wejście od boiska)
sala nr 3 - to sala 108 / I piętro (wejście od parkingu)

Aktualny harmonogram szkolny - sale >>>

Aktualny harmonogram OKE >>>

Aktualne procedury maturalne >>>

O czym należy pamiętać podczas egzaminu >>>

Procedury szkolne dla zdającego (obowiązkowe)>>>


Komunikat 3

W związku z pandemią koronawirusa uległy zmianie zasady i harmonogram egzaminu maturalnego. Egzamin ustny nie odbędzie się . 

Komunikat 2 

 • Termin składania ostatecznej deklaracji maturalnej mija 7 lutego 2020r. Po tej dacie jakiekolwiek zmiany nie będą uwzględniane.

Komunikat 1

 • Deklarację wstępną przystąpienia do matury uczniowie klas IV składają do 30 września 2019r.
  u wychowawcy (wymagany dowód osobisty). 

Najważniejsze informacje zamieszczane na  stronie OKE w Warszawie : 

 • Informatory maturalne 
 • Standardy wymagań
 • Procedury maturalne 2020
 • Komunikat o dozwolonych pomocach i przyborach
 • Deklaracje maturalne 2020
 • Harmonogram egzaminów maturalnych 2020
 • Komunikat o pomocach i przyborach 2020
 • Zasady zgłaszania się na maturę dla absolwentów zlikwidowanych szkół
 • Dostosowania warunków i form egzaminu 2019/20
 • Zasady wnoszenia opłaty egzaminacyjnej, zwolnienie z opłaty, numer konta

Strony www dla maturzysty: