MATURA  2021 - ważne komunikaty 

 

 

Komunikat 1

 • Deklarację wstępną przystąpienia do matury uczniowie klas IV składają do 30 września 2020r.
  u wychowawcy (wymagany dowód osobisty). 
 • Do deklaracji załączamy oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu z dostosowań

Najważniejsze informacje zamieszczane na  stronie OKE w Warszawie : 

 • Informatory maturalne 
 • Standardy wymagań
 • Procedury maturalne 2021
 • Komunikat o dozwolonych pomocach i przyborach
 • Deklaracje maturalne 2021
 • Harmonogram egzaminów maturalnych 2021
 • Komunikat o pomocach i przyborach 2021
 • Zasady zgłaszania się na maturę dla absolwentów zlikwidowanych szkół
 • Dostosowania warunków i form egzaminu 2020/21
 • Zasady wnoszenia opłaty egzaminacyjnej, zwolnienie z opłaty, numer konta

Strony www dla maturzysty: